Glazba
  Blage Božje odredbe
  Footnotes
  Theme

  68

  Blage Božje odredbe

  nježno

  1. Sve Božje odredbe

  su blage, pravedne.

  Daj Gospodu svoj teret sav

  jer za te brine se.

  2. Pod okom njegovim

  su sveci štićeni;

  ta ruka što svijet stvori sav

  će djecu čuvati.

  3. Taj težak teret nek

  ne tišti dušu svu.

  Hajd, brzo tronu Očevu

  da nađeš okrepu.

  4. Dobrota njegova je ista

  dan u dan;

  sav teret svoj ću njemu dat

  i glasno pjevat ja.

  Tekst: Philip Doddridge (1702 – 1751)

  Glazba: Hans G. Nägeli (1773 – 1836), aranžman: Lowell Mason (1792 – 1872)

  1 John 5:3

  Psalm 55:22