Glazba
  O, moj Oče
  Footnotes
  Theme

  185

  O, moj Oče

  usrdno

  1. O, moj Oče, dvori tvoji

  su gdje vječna slava sja.

  Kad ću opet tebi doći,

  lice da ti vidim ja?

  U tim svetim odajama

  duh moj nekoć zar ne bje?

  U djetinjstvu praiskonskom

  zar ne stasah kraj tebe?

  2. S mudrim ciljem ti si mene

  tu na zemlju poslao,

  uspomenu na dom davni

  tad si meni uzeo.

  Često nježni glas mi šapće:

  “Stranac ti si ovdje, znaj.”

  Osjećam na nebu da je

  voljeni moj zavičaj.

  3. Tebe ja da zovem Ocem

  Duh mi višnji objavi,

  shvatih zašto tek kad cijela

  spoznaja se obnovi.

  Roditelj zar otac sam je?

  Razum tom se opire.

  Majka s njim je; sad do mene

  istina ta dopire.

  4. Kad odložim tijelo smrtno,

  kad je kraj svem zemaljskom,

  smijem li tad Oče, Majko,

  kročit u vaš višnji dom?

  I poslanju kojeg dobih,

  kada jednom dođe kraj,

  tada željno vratit ću se

  u vaš vječni zagrljaj.

  Tekst: Eliza R. Snow (1804 – 1887)

  Glazba: James McGranahan (1840 – 1907)

  Romans 8:16–17

  Acts 17:28–29 (22–31)