Glazba
  Krotak budi
  Footnotes
  Theme

  72

  Krotak budi

  spokojno

  1. Krotak budi u slaboći i tvoj Bog će tebe vodit.

  Za ruku vodit će te i uslišat molitve.

  Krotak budi svojom molbom pa će te Bog blagoslovit

  umirujućim obećanjem svoje zaštite.

  2. Krotak budi u svom pozivu i Bog će te podučit

  da služiš rado djeci njegovoj sa ljubavlju.

  Krotak budi kada čezneš, pa će Bog tvoj tebe vodit

  tvom domu da zauvijek s njime živiš na nebu.

  Tekst i glazba: Grietje Terburg Rowley (1927 – 2015) © 1985 IRI

  Doctrine and Covenants 112:10

  Ether 12:27