Glazba
  Naš blagoslovi post
  Footnotes
  Theme

  79

  Naš blagoslovi post

  usrdno

  1. Na koljenima, skrušeno,

  mi prilazimo ti.

  Kad usrdno te molimo,

  o, što ćeš kazati?

  [Chorus]

  Ti srca naša ispuni

  i blagoslovi post.

  U gozbi duša naših ti

  nam budi dragi gost.

  2. Svoj kruh smo s drugim dijelili

  i bol olakšali.

  Mi stranca smo prihvatili,

  o, što ćeš vratiti?

  [Chorus]

  Ti srca naša ispuni

  i blagoslovi post.

  U gozbi duša naših ti

  nam budi dragi gost.

  3. Svjedoci tvoje milosti

  i čuda u taj čas,

  okupismo se zahvalni,

  o, blagoslovi nas.

  [Chorus]

  Ti srca naša ispuni

  i blagoslovi post.

  U gozbi duša naših ti

  nam budi dragi gost.

  Tekst: John Sears Tanner (1950) © 1985 IRI

  Glazba: James B. Welch (1950) © 1985 IRI

  Isaiah 58:6–11

  Doctrine and Covenants 59:12–21