Glazba
  Gdje mogu naći mir?
  Footnotes
  Theme

  71

  Gdje mogu naći mir?

  uz razmišljanje

  1. Gdje mogu naći mir?

  Gdje je moj spokoj

  kad drugi izvori ne liječe me?

  Kad sve me sile zla uništit žele,

  gdje mogu poći tad

  i biti s Njim?

  2. Gdje je kad boli grud,

  gdje, kada čeznem?

  Gdje kada sanjam mir, gdje je tad On?

  U potrebi da znam kuda da krenem?

  Tko me razumije?

  On, samo On.

  3. Tiho odgovara,

  dotiče srce

  u teškim patnjama, Spasitelj moj.

  Nježan mi daje mir na moje molbe.

  Stalan je uvijek on

  u ljubavi.

  Tekst: Emma Lou Thayne (1924 – 2014) © 1973 IRI

  Glazba: Joleen G. Meredith (1935) © 1973 IRI

  John 14:27

  John 16:33

  Hebrews 4:14–16