Glazba
  Ostani sa mnom
  Footnotes
  Theme

  97

  Ostani sa mnom

  pobožno

  1. Ostani sa mnom jer se spušta noć.

  Mrak se već hvata, sam ne mogu poć.

  Kad prijatelji mene napuste,

  tad bespomoćan sam, o, čuvaj me!

  2. Prolaze dani, život prestaje.

  Radosti svijeta redom gube se.

  Sve oko mene stalno mijenja se.

  O, Ti što vječan si, sad čuvaj me!

  3. Tvoju blizinu trebam svaki čas,

  i milost tvoja daje meni spas,

  jer samo ti si izvor utjehe.

  Kroz vihor, sunca sjaj, o, čuvaj me!

  Tekst: Henry F. Lyte (1793 – 1847)

  Glazba: William H. Monk (1823 – 1889)

  Luke 24:29

  John 15:4–12