Glazba
  Dođite, svi zahvalni
  Footnotes
  Theme

  45

  Dođite, svi zahvalni

  žustro

  1. Dođite, svi zahvalni,

  pjesmu žetve pjevajte!

  Vrijeme zime dolazi,

  strahu se ne predajte.

  Gospod pribavlja vam sve,

  brige stoga nemajte.

  U hram Božji dođite,

  pjesmu žetve pjevajte!

  2. Božja njiva moj je svijet,

  plodovi mu slava sva.

  Pšenica sa kukoljem

  zajedno nek dozrijeva.

  Zrelom zrnu preteča

  vlat je koja posta klas.

  Poput njeg da budemo

  Gospod žetve nuka nas.

  Tekst: Henry Alford (1810 – 1871)

  Glazba: George J. Elvey (1816 – 1893)

  Doctrine and Covenants 86:1–7

  Mark 4:26–28