Glazba
  Pjevajmo srcem svim
  Footnotes
  Theme

  181

  Pjevajmo srcem svim

  radosno

  1. Pjevajmo srcem svim

  čitav dan radosni

  kada kući se vratimo mi;

  vječno okupljeni

  gdje su blaženi svi,

  u jedinstvu sa obitelji!

  Vječno okupljeni,

  pjevajmo srcem svim,

  nek odzvanja naš dom predivni.

  2. Premda sav ushit naš

  izreć ne može stih,

  klicat, pjevati nećemo stat

  kada poljupcima,

  lica razdraganih

  bližnje umrle zagrlimo;

  kada poljupcima,

  sretni, razdragani

  bližnje umrle zagrlimo.

  3. Sveti dom će nam taj

  dati vizija čar –

  čudesan je taj nebeski dar.

  Ali radost će nam

  duša iskazati

  pjesmom što srce će pjevati.

  Vizije svete te

  prepune radosti,

  srce pjesmom će ispuniti.

  4. Divnih li pjesama!

  Divnog li dočeka!

  Dok svi ljubav pokazujemo,

  srce se ispunja

  činom tog grljenja,

  Oca, Majku kad ugledamo!

  Srce se ispunja,

  divnih li pjesama,

  Oca, Majku kad ugledamo!

  Tekst: Joseph L. Townsend (1849 – 1942)

  Glazba: William Clayson (1840 – 1887)

  Doctrine and Covenants 76:58–66, 70

  1 Corinthians 2:9