Glazba
  Kada čitam Sveta pisma
  Footnotes
  Theme

  174

  Kada čitam Sveta pisma

  poput molitve

  1. Kada čitam Sveta pisma,

  Oče naš pun ljubavi,

  mudrost tada izlij na me,

  znanjem me blagoslovi!

  2. Kada čitam Sveta pisma,

  duh moj nježno dotakni.

  I dok učim dan za danom

  tajne sve pokaži mi.

  3. Kada čitam Sveta pisma,

  milošću me obaspi.

  Rane tjeskobne i tajne,

  duha, srca iscijeli.

  4. Kada čitam Sveta pisma,

  pomozi mi slijediti

  riječ života što u tami

  put će moj osvijetliti.

  Tekst i glazba: C. Marianne Johnson Fisher (1932–2018) © 1985 IRI

  2 Timothy 3:14–17

  Romans 15:4