Glazba
  Draga djeco, Bog je blizu
  Footnotes
  Theme

  48

  Draga djeco, Bog je blizu

  nježno

  1. Draga djeco, Bog je blizu,

  pazi na vas dan i noć,

  ispravne će blagoslovit,

  takva njegova je moć.

  Daruje on blagoslove

  svakom koji vjeruje.

  2. Draga djeco, anđeli svi

  noću, danju prate vas,

  oni pišu vjerni zapis

  sveg što kažete na glas.

  Njeguj krepost! Srcem čiste

  Bog će blagosloviti.

  3. Djeco, Bog vas podučava

  glasom Svetog Duha svog.

  Svete poticaje slušaj,

  zbog veselja srca tvog!

  Vjernost svoju sad dokaži

  Sionu i Bogu svom.

  Tekst: Charles L. Walker (1832 – 1904)

  Glazba: John Menzies Macfarlane (1833 – 1892)

  Psalm 37:3–5

  Doctrine and Covenants 41:1

  Doctrine and Covenants 76:5