Glazba
  Pohrliš li na Kolob
  Fusnote
  Tema

  180

  Pohrliš li na Kolob

  s promišljanjem

  1. Pohrliš li na Kolob

  u sam treptaj oka svog

  i tada kreneš dalje

  svom silom puta tog,

  misliš li da ćeš ikad

  kroz vječnost vremena

  pronaći pokoljenje

  početka Bogova?

  2. Il’ vidjeti početak

  kad ne bje svemira?

  Il’ spoznati kraj tvari,

  Boga i stvaranja?

  Ja mislim Duh mi šapće:

  “To čovjek ne nađe,

  nit’ vidje vanjski veo

  gdje prostor prazan je.”

  3. Plan Božji se nastavlja,

  životi, svjetovi,

  razvoj i poboljšanje

  sam slijed su vječiti.

  Toj tvari nema kraja,

  ni kraja svemiru;

  nit’ ima kraja Duhu,

  a niti čovjeku.

  4. Kraj nema sva ta snaga,

  nema kraja kreposti,

  nit’ mudrost ima kraja,

  nema kraja svjetlosti.

  Nit’ savez ima kraja,

  nema kraja mladosti;

  nit’ kraja svećeništvu;

  nema kraja istini.

  5. Nit’ kraja svoj toj slavi,

  nema kraja ljubavi,

  ni kraja postojanju,

  ni smrti na nebu.

  Ni kraja svoj toj slavi,

  ni kraja ljubavi,

  ni kraja postojanju,

  ni smrti na nebu.

  Tekst: William W. Phelps (1792 – 1872)

  Glazba: engleska melodija, aranžman: Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958) iz pjesmarice English Hymnal. Korišteno uz odobrenje Oxford University Press-a. Zabranjeno umnožavati bez pismenog odobrenja vlasnika autorskog prava.

  Abraham 3:1–4, 9

  Moses 1:3–4, 33–39