Glazba
  Izraele, Bog te zove
  Footnotes
  Theme

  6

  Izraele, Bog te zove

  gorljivo

  1. Izraele, Bog te zove,

  doziva kroz čemer, mrak.

  Babilon u ponor tone,

  kule Bog će dat u prah.

  Svi pohrlite u Sion

  prije gnjeva Božjega.

  Svi pohrlite u Sion

  prije gnjeva Božjega.

  2. Izraele, Bog govori,

  čuj svog Spasitelja glas!

  Zora slavna sada rudi,

  puku svom on pruža spas.

  Svi pohrlite u Sion

  i u njem se radujte.

  Svi pohrlite u Sion

  i u njem se radujte.

  3. Izraele, snagu višnju

  rajske čete donose,

  stoga sveci nek se vinu,

  domu svome vječnome.

  Svi pohrlite u Sion

  susrest se s Gospodinom.

  Svi pohrlite u Sion

  susrest se s Gospodinom.

  4. Izraele, zar ne žudiš

  svoj utišat nespokoj?

  Vidiš li da ruka pravde

  osudit će nemar tvoj?

  Svi pohrlite u Sion!

  Zvonit će mu slave poj.

  Svi pohrlite u Sion!

  Zvonit će mu slave poj.

  Tekst: Richard Smyth (1838 – 1914)

  Glazba: Charles C. Converse (1832 – 1918)

  Doctrine and Covenants 133:7–16