Glazba
  Hajte, sveci, u hramove
  Footnotes
  Theme

  182

  Hajte, sveci, u hramove

  odlučno

  1. Hajte, sveci, u hramove,

  pravi put potražite.

  Za vijeke zapečatite

  žive, mrtve – voljene.

  2. Učite plan uzvišenja;

  pokorni zakonima

  zadobijte blagoslove

  Gospodnjega saveza.

  3. Elohime, moćni tvorče,

  daruj moći nebeske,

  dok sinovi, kćeri vjerno

  u tvom hramu služe te.

  Tekst: Jean L. Kaberry (1918 – 1997) © 1985 IRI

  Glazba: Robert P. Manookin (1918 – 1997) © 1985 IRI

  Doctrine and Covenants 109:13–21

  Doctrine and Covenants 132:46