Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek
  Footnotes

  137

  Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek

  Rikʼin sahilal

  Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

  Najter tzʼaqal, keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

  Keʼkʼanjelak, ut keʼxajok,

  Ut saʼ doming nekeʼtijok.

  Wulaj wulaj keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

  Raatinul ut xyaabʼal: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1957 IRI