Hoonal re b’ichank
Sa aachʼool
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

130

Sa aachʼool

Rikʼin sahilal

Sa aachʼool (sa inchʼool)*, sa aachʼool (sa inchʼool)

Xatqoybʼeni arin (sa inchʼool)

Sa aachʼool (sa inchʼool), sa aachʼool (sa inchʼool)

Jwal sa qachʼool arin,

Naq xatkʼulun saʼ li qatzolebʼaal—

Saʼ komonil, sahaq qachʼool chi yaal.

Sa aachʼool (sa inchʼool), sa aachʼool (sa inchʼool)

Okan, okan qikʼin.

*Ye rehebʼ li kokʼal ani teʼxye li “sa aachʼool” ut ani teʼxye li “sa inchʼool”.

Raatinul ut xyaabʼal: Maurine Benson Ozment, 1932–2015. © 1968 IRI