Hoonal re b’ichank
Li paabʼaal
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

50

Li paabʼaal

Chi xaqxo li chʼoolej

1. Wan paabʼaal naq wulaj wulaj jun akʼ kutan taaʼok.

Wan paabʼaal naq li Dios toj tinrabʼi naq nintijok.

Li paabʼaal chanchan iyaj.

Tinwaw ut taanimanq.

Naq ninbʼaanu ut li chaabʼilal,

Arin saʼ waam taawanq.

2. Wan paabʼaal naq kinwan junxil rikʼin li Dios aran,

Wan paabʼaal naq taaruuq naq tinsutqʼiiq rikʼin moqon.

Li paabʼaal naxkʼe chinnaw

Naq Kristo wan chiwu,

Ut naniman li paabʼaal aʼan,

Naq ninʼabʼin chiru.

Raatinul: Beatrice Goff Jackson, y. 1943. © 1978 IRI

Xyaabʼal: Michael Finlinson Moody, y. 1941. © 1978 IRI

Hebreos 11:1

Alma 32:28, 42–43