Hoonal re b’ichank
Laa chihabʼ xaket
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

134

Laa chihabʼ xaket

Rikʼin sahil chʼoolejil

Laa chihabʼ xaket laaʼat* chi yaal!

(Lee chihabʼ xeket laaʼex chi yaal!)

Ut saʼ li chal re sahaq aachʼool (eechʼool).

Wan jun li wajom; aʼan tinye:

Sahaq aachʼool tatwanq saʼ laa ninqʼe

(Sahaq eechʼool texwanq saʼ lee ninqʼe).

*Naru xjalbʼal xkʼabʼaʼ li kaʼchʼin rikʼin li aatin aʼin.

Raatinul ut xyaabʼal: Mildred E. Millett, y. 1925. © 1963 IRI