Laa chihabʼ xaket
  Footnotes

  134

  Laa chihabʼ xaket

  Rikʼin sahil chʼoolejil

  Laa chihabʼ xaket laaʼat* chi yaal!

  (Lee chihabʼ xeket laaʼex chi yaal!)

  Ut saʼ li chal re sahaq aachʼool (eechʼool).

  Wan jun li wajom; aʼan tinye:

  Sahaq aachʼool tatwanq saʼ laa ninqʼe

  (Sahaq eechʼool texwanq saʼ lee ninqʼe).

  *Naru xjalbʼal xkʼabʼaʼ li kaʼchʼin rikʼin li aatin aʼin.

  Raatinul ut xyaabʼal: Mildred E. Millett, y. 1925. © 1963 IRI