Hoonal re b’ichank
Wi sa aachʼool
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

125

Wi sa aachʼool

Rikʼin sahil chʼoolejil

Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ*. (poq, poq)

Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ. (poq, poq)

Wi sa aachʼool chi yaal,

Taakʼutunq saʼ aawilobʼaal.

Wi sa aachʼool chi yaal poqi aawuqʼ. (poq, poq)

*Jalanebʼ chik aatin:
teni laa woq (ten, ten)
mutzʼi laa wu (mutzʼ, mutzʼ)
taabʼiq laa wuqʼ (bʼiq, bʼiq)
bʼaanu aʼin

Raatinul ut xyaabʼal: Inkʼaʼ naʼno ani