Hoonal re b’ichank
Bʼich re Ralankil
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

32

Bʼich re Ralankil

Rikʼin qʼunal

1. Xchal xkutankil, raabʼil qabʼaan.

Bʼichanqex, sa wanqex; chaabʼil kutan.

Ye we resil chan ru kichal

Saʼ ruchichʼochʼ joʼ jun chʼina kʼuulaʼal.

2. Il li chahim, kʼutkʼu arin.

Xkʼut lix saqen saʼ li santil qʼojyin.

Il li anjel—kixye chaq resil:

Tuqtuukilal taawanq, ut li chaabʼil.

3. Il xwaribʼaal: xnaʼajebʼ li xul.

Bʼooyx ut wakax ut karneer nekeʼxkʼul.

Il bʼar yokyo: jun waʼlebʼaal.

Wan aran, xwar aran; chʼina kʼuulaʼal.

4. Ilebʼ aran, ilol karneer.

Xkohebʼ chirilbʼal li Kristo najter.

Ilebʼ laj qʼe, najt chaq keʼchal.

Maatan keʼxkʼam chaq choqʼ re li kʼuulaʼal.

5. Il li naʼbʼej. xMaria wan.

Il laj Jose li kixkʼam toj aran.

Il saʼ Belen, aran li kʼuulaʼal.

Il li Qaawaʼ Jesus, qaKolonel.

Naru xkʼochobʼankil junqaq li eetalil chirix junjunq raqal re li bʼich naq toj yoo chi wajbʼamank lix tikibʼankil.

Raatinul: Patricia Kelsey Graham, y. 1940. © 1980 IRI. Isinbʼil chaq saʼ li uutzʼuʼujinbʼil aatin “The Nativity Story” tzʼiibʼanbʼil xbʼaan Avon Allen Compton, chi yiibʼanbʼil ru.

Xyaabʼal: Patricia Kelsey Graham, y. 1940. © 1980 IRI

Lukas 2:1–16

Mateo 2:1–11