Hoonal re b’ichank
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

62

Lix Hu laj Mormon naxkʼut

Rikʼin kawil chʼoolej

1. Lix Hu laj Mormon naxkʼut li tzʼiibʼanbʼil esil.

Re laj Lamanita li keʼwan arin junxil.

Najt chirix palaw toj saʼ li chʼochʼ aʼin keʼchal.

Rehaqebʼ wi taawanq tiikilal.

2. Rochbʼeenebʼ wankebʼ chik li keʼxsikʼ li achʼabʼaak

Ut chiru li chʼochʼ aʼin keʼok chaq chi usaak.

Saʼ li chʼochʼ tento taawanq li rahok-ibʼ chi yaal.

Kʼeebʼil qe wi taawanq tiikilal.

3. Poʼbʼil xchʼool laj Alma; kipleetik rikʼin li yaal.

Jun anjel saʼ jun kutan re xjalbʼal xchʼool kichal.

Chi tʼanbʼil, laj Alma tuulanil kixtzol tzʼaqal,

Ut aʼan kixchʼolobʼ tiikilal.

4. Laj Abinadi jun nimla rey kiraatina;

Chi bʼakʼbʼo joʼ preex tzʼaqal li yaal kixjultika.

Toj yoʼyo taawanq wi yal tixtzʼeqtana li yaal.

Aʼan kikam chi xaqxo xtiikilal.

5. Laj Ammon rehebʼ laj Lamanita xkʼam lix bʼe.

Joʼ ilol karneer naq kitaqlaak joʼ xmoos li rey.

Kixsakʼebʼ laj elqʼ rikʼin xnimal lix wankilal.

Kaw lix chʼool—ak kixtzol tiikilal.

6. Wan wiibʼ mil saaj winq li keʼtaqlaak saʼ nimla pleet—

Chi ubʼej keʼbʼeek re xkolbʼal rix lix tenamit.

Nekeʼxpaabʼ li Dios, naq tixkolebʼ li rix chi yaal.

Saʼ xsaajil, ak xeʼxtzol tiikilal.

7. Laj Samuel aj Lamanita kaw kiʼaatinak.

“Jalomaq eechool” kixye saʼ xbʼeen chaq nimla tzʼak

Ut rikʼin tzimaj ut pek inkʼaʼ xeʼru xketbʼal.

Saʼ li chʼochʼ aʼan kixkʼut tiikilal.

8. (Chi timil ut rikʼin oxloqʼink)

Naq li Jesukristo ak kikam saʼ krus choqʼ qe,

Aʼan kichal, kixkʼut li yaal, ut achʼabʼaak kixkʼe.

Saʼ qʼunal kixkʼe li ruqʼ saʼ xbʼeenebʼ li kokʼal,

Ut keʼxkʼul saʼ li chʼochʼ tiikilal.

Raatinul ut xyaabʼal: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI

Xtzʼaqobʼ chik li raqal: Nancy K. Daines Carter, y. 1935. © 1986, 1989 IRI

Jose Smith—Resilal 1:34

Ebʼ lix Raqalil li Paabʼaal 1:8