2019
Hold mine bud

Hold mine bud

Young Men general presidency. 2015

Har du noen gang tenkt: “Hvordan kan jeg vise vår himmelske Fader at jeg virkelig ønsker at han skal besvare mine bønner og velsigne meg?” Frelseren Jesus Kristus ga oss en nøkkel da han sa: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud” (Johannes 14:15).

Med andre ord viser vi vår kjærlighet til vår himmelske Fader ved å holde hans bud.

Noen ganger kommer ikke svarene når eller slik vi forventer, og vi kan bli fristet til å gi opp eller slutte å være lydige. Men hvis vi er tålmodige og lytter, svarer Herren i sin egen beleilige tid og på sin egen måte. Han besvarer alltid rettferdige bønner. Han velsigner alltid lydighet (se Mosiah 2:21–24).

Verden lærer oss at kjærlighet ikke innebærer noe ansvar. Men sannheten er det motsatte. Vi viser vår kjærlighet til Gud ved vår villighet og flid når det gjelder å holde hans bud.

Frelseren sa: “Sannheten skal frigjøre dere” (Johannes 8:32). Profeten Alma erklærte også at “ugudelighet har aldri vært lykke” (Alma 41:10). Og gjennom profeten Joseph Smith har Herren sagt: “Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen før denne verdens grunnvoll ble lagt som alle velsignelser er betinget av – og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av” (Lære og pakter 130:20–21).

Lykke, velsignelser og veiledning kommer ved lydighet. Vår himmelske Fader ønsker at du skal være lykkelig og fri fordi han elsker deg, og det er derfor han gir bud. For å finne den fred som ikke finnes i denne verden, må vi lære at den eneste veien til lykke er å underkaste oss vår himmelske Faders vilje.

Vår himmelske Fader ønsker at du skal finne evig lykke. Hans profeter ønsker at du skal finne umåtelig glede. Vi ønsker at du skal finne den freden vi har funnet ved å følge Frelseren. Gå på den stien han har vist deg (se “O, må jeg følge deg”, Salmer, nr. 201). Velg å være lydig. Din villige lydighet vil føre til sann frihet og lykke.