2019
Kirken er her – Tokyo i Japan

Kirken er her

Tokyo i Japan

Graveyards

På gravlunden Yanaka i Tokyo besøker en siste-dagers-hellig familie, familien Saitō, familiegravstøtten. For dem er det et sted for å minnes, som blir desto mer hellig på grunn av kunnskapen evangeliet gir dem om at familier kan være sammen for evig.

Respekt for familie og forfedre er dypt forankret i japansk kultur, og japanske siste-dagers-hellige fryder seg over at landet nå har blitt velsignet med tre templer: Tokyo (det første i Asia, innviet i 1980, og er for tiden under renovering), Fukuoka (innviet i 2000) og Sapporo (innviet i 2016). Japan har også 64 slektshistoriske sentre.

Misjonærene kom første gang til Japan i 1901, ledet av eldste Heber J. Grant (1856–1945), som da var medlem av De tolv apostlers quorum og senere ble Kirkens syvende president. I dag er det nesten 130 000 medlemmer i 261 forsamlinger i Japan.

  • Den første oversettelsen av Mormons bok til japansk tok fem år, og ble fullført i 1909. En revidert oversettelse ble utgitt i 1957.

  • Kirkens første møtehus i Asia ble innviet i Japan i 1964.

  • Noen generalautoriteter av japansk avstamning er Adney Y. Komatsu (1923–2011), født på Hawaii, Sam K. Shimabukuro (1925-2015), født på Hawaii, Yoshihiko Kikuchi, emeritus, Koichi Aoyagi, emeritus, Takashi Wada og Kazuhiko Yamashita.