2019
Oljefyren gikk på tro

Oljefyren gikk på tro

Lois Mansius

Texas i USA

Measuring

Illustrasjon: Kopp Illustration

Da min mann Mark og jeg bodde sammen med våre fem små barn på østkysten av USA, bodde vi i et hus med oljefyr. For å sjekke oljenivået stakk vi en peilepinne ned i tanken. Og hvis oljenivået var lavt, ringte vi fyringsoljeselskapet og ba dem fylle tanken.

En uvanlig kald januarmåned hadde vi økonomiske problemer. Jeg tok meg til og med en kveldsjobb på en restaurant for å spe på inntekten, men det var likevel vanskelig å få endene til møtes. Til slutt måtte vi velge om vi ville betale tiende eller betale for oppvarming av huset. Vi peilet oljen, og nivået var på fem centimeter. Det ville bare holde en dag eller to. Vi bestemte oss imidlertid for å sette vår lit til Herren og betale vår tiende.

Dagen etter peilet Mark igjen oljenivået. Det var fortsatt på fem centimeter. Mark peilet det igjen neste dag, og det var fortsatt på fem centimeter. Varmen gikk på, men oljenivået gikk ikke ned. De neste to dagene holdt oljenivået seg på fem centimeter. Jeg husker at jeg gråt gledestårer om kvelden da jeg hørte varmen slå seg på. Ovnen gikk ikke lenger på olje, men på tro.

Jeg følte meg som enken som ga mat til profeten Elia, og oppdaget at “melkrukken [ikke ble] tom, og oljekrukken [ikke manglet] olje” (1 Kongebok 17:16). Da lønningsdagen endelig kom, peilet Mark igjen oljenivået. Denne gangen var det på 2,5 centimeter. Nå begynte oljenivået å gå ned, men vi hadde penger til å fylle tanken.

Familien vår hadde satt Herrens løfte i Malaki 3:10 på prøve: “Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!”

Jeg oppfordrer alle som tviler på velsignelsene ved å betale tiende, til å følge Herrens oppfordring om å “prøve ham på denne måten”. Å betale tiende åpner himmelens sluser, og ved lydighet og trofasthet mot Herrens lover og bud blir vi velsignet på mange måter.

Familien vil aldri glemme da oljefyren gikk på tro istedenfor olje.