2019
Dersom dere elsker meg

Dersom dere elsker meg

Young Women General Presidency Group Portrait

Det årlige ungdomstemaet for 2019 er en oppfordring til handling – en personlig oppfordring fra vår Frelser. Er du fullstendig engasjert? Elsker du ham? Er du villig til å følge i hans fotspor?

Vår Frelser Jesus Kristus gjorde noe for oss som vi ikke hadde noen mulighet til å gjøre selv. Og hva ber han om til gjengjeld? Han ber oss om å holde hans bud, så vi kan bli velsignet med alltid å ha hans Ånd hos oss (se Moroni 4:3).

Budene er en kjærlighetsgave. Frelseren sa ganske enkelt: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud”, men hvorfor? Fordi han er glad i DEG! Han vil at du skal være lykkelig. Han vil at ditt liv skal være fylt av glede og uendelige muligheter. Han vil at du skal være trygg og beskyttet mot verdens ondskap. Han ønsker å utøse velsignelser over deg som er så store “[at] det ikke skal være plass til å ta imot” (3 Nephi 24:10). Han vil at du skal komme tilbake og bo hos ham igjen og få del i alle vår himmelsk Faders lovede velsignelser.

Husk alltid hvor høyt vår himmelske Fader elsker sine barn. Han har fullkommen kjærlighet til deg. Du kan vise din kjærlighet til ham ved å holde hans bud. Dine rettferdige handlinger vil gi deg og dem rundt deg enorme velsignelser.

Vår profet, president Russell M. Nelson, har sagt: “Vi trenger deg sammen med oss i Herrens ungdomsbataljon. Det vil ikke bli det samme uten deg!” Han har oppfordret deg til å “skille deg ut [og være] annerledes enn verden” ved å etterleve normene i Til styrke for ungdom og ved å holde budene så du “ser ut som, høres ut som, oppfører deg som og kler deg som en sann Jesu Kristi disippel” (“Sions ungdom, kom nå alle” [verdensomspennende andakt for ungdom, 3. juni 2018], 8, HopeOfIsrael.lds.org).

Når du gjør ditt beste for å adlyde Herren og hans profeter, vil Den hellige ånds kraft fylle deg med Guds kjærlighet og vitne for deg om din guddommelige identitet som en Guds sønn eller datter. Disse velsignelsene vokser når du anstrenger deg for å leve rettferdig. Herren og profeten stoler på deg. De er glad i deg. Vi lover at stor trygghet, selvsikkerhet og trøst kommer når du adlyder og holder budene.