2019
Lær om Jesus

Fra Det første presidentskap

Lær om Jesus

Fra “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv”, Liahona, mai 2017, 39–42.

Liahona Magazine, 2019/01 Jan

Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus for å hjelpe oss. Du kan få kraft fra Jesus Kristus når du gjør disse tingene:

  • Lær om Frelseren. For mange år siden leste og understreket jeg alle vers i Skriftene om Jesus Kristus. Da jeg var ferdig, sa jeg til min hustru: “Jeg er et nytt menneske!”

  • Studer “Den levende Kristus”. Det er et vitnesbyrd om Jesus Kristus fra profetene og apostlene.

  • Vær villig til å skille deg ut, si ifra og være annerledes enn verdens innbyggere.

  • Prøv å se hen til Ham i enhver tanke (se Lære og pakter 6:36). Når du gjør det, vil din tvil og frykt forsvinne.

  • Inngå hellige pakter, og hold dem.

Jesus er Kristus! Hans kraft er tilgjengelig for hver og en av dere.