2019
President Ballard besøker Texas i USA

Apostler rundt om i verden

President Ballard besøker Texas i USA

Apostlene reiser over hele verden for å hjelpe mennesker og undervise dem om Jesus Kristus.

Liahona Magazine, 2019/01 Jan

Da et stort uvær kalt orkanen Harvey rammet Houston i Texas i USA, ble mange boliger oversvømt eller ødelagt. President M. Russell Ballard fløy dit for å hjelpe til!

Så snart flyet hans landet, dro han rett til operasjonssenteret der Kirken samlet inn forsyninger og sendte ut Hjelpende hender-frivillige.

Deretter besøkte han nabolag hvor mange boliger var oversvømt. Noen av gatene var sperret, så han gikk fra hus til hus. Han lyttet til mennesker og uttrykte vår himmelske Faders kjærlighet til dem.

Han møtte misjonærer og andre medlemmer av Kirken som hjalp til.

Han talte under en andakt og på tre nadverdsmøter slik at han kunne uttrykke vår himmelske Faders kjærlighet til så mange som mulig!

Da han møtte en eldre mann hvis hjem var skadet, sa president Ballard:

Jeg er en av apostlene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige … Du skal vite at vi er glad i deg. Og vi er her fordi Jesus Kristus vil at vi skal være her.