2019
Jesus lærte og vokste

Følg Jesus

Jesus lærte og vokste

Liahona Magazine, 2019/01 Jan
Liahona Magazine, 2019/01 Jan
Liahona Magazine, 2019/01 Jan

Jesus ble født som et lite spedbarn. Jeg har også vært spedbarn en gang!

Maria og Josef tok seg av Jesus. Hvem hjelper meg?

Jesus vokste på samme måte som jeg vokser. Han gikk frem i visdom. Det betyr at han lærte nye ting.

Han gikk frem i alder. Det betyr at kroppen hans ble større.

Han gikk frem i velvilje hos Gud. Det betyr at han lærte om vår himmelske Fader. Han lærte å be. Han leste i Skriftene.

Jesus gikk frem i velvilje hos mennesker. Det betyr at han fikk nye venner. Han var vennlig mot andre. Han hjalp familien sin.

Jeg kan hjelpe mitt sinn og min kropp å vokse. Jeg kan lære å følge Gud. Jeg kan være en god venn. Jeg vil vokse på gode måter, slik Jesus gjorde!