2019
Kjære foreldre og andre voksne

Kjære foreldre

Det er en glede å presentere det nye Vennen! Disse barnesidene vil komme sammen med Liahona. Hvis du ikke har barn som bor hjemme, håper vi du vil dele det med et barnebarn, en nabo eller et Primær-barn.

Her er det du vil finne i de nye barnesidene Vennen:

  • Mer enn 20 sider med historier, sanger og aktiviteter

  • Nytt papir som gjør det lett å fargelegge, tegne og klippe

  • Et budskap fra Det første presidentskap

  • Historier om De tolv apostlers quorums verdensomspennende tjenestegjerning

  • Historier om barn fra hele verden

  • Ressurser for familiens hjemmeaften og familiens skriftstudium

Vi vil gjerne høre dine tanker om:

  • Familiens erfaring med å bruke det nye Vennen.

  • Dine erfaringer med å dele det med andre.

  • Eventuelle forslag til forbedring.

New Friend

50 E. North Temple Street, Room 2393

Salt Lake City, UT 84105 USA

liahona@ldschurch.org

Kjærlig hilsen

Vennen