2019
8 forslag for å balansere livets krav

Unge voksne

8 forslag for å balansere livets krav

Fra en tale på generalkonferansen i april 1987.

Jeg har noen forslag som jeg tror kan være av verdi for de av dere som er opptatt med å skape en balanse mellom livets krav.

Life in Balance

Illustrasjon og ikoner fra Getty Images

 • For det første, tenk på ditt liv og sett opp en prioriteringsliste. Finn en fast, rolig stund til å tenke grundig på hvor du skal og hva du vil trenge for å komme dit. Jesus, vårt forbilde, “drog seg [ofte] tilbake til øde steder og var der i bønn” (Lukas 5:16). Vi trenger fra tid til annen å gjøre det samme for å fornye oss selv åndelig slik Frelseren gjorde. Skriv ned de gjøremål du gjerne vil fullføre hver dag. Ha først og fremst i tankene de hellige pakter du har inngått med Herren når du skriver din daglige timeplan.

 • For det annet, sett deg kortsiktige mål du kan nå. Sett deg mål som er godt balanserte – ikke for mange og ikke for få, ikke for høye og ikke for lave. Skriv opp dine oppnåelige mål, og arbeid på dem alt etter hvor viktige de er. Be om guddommelig veiledning når du setter deg mål.

 • For det tredje, kontroller dine reelle behov gjennom klok budsjettering, og mål dem nøye mot dine mange ønsker i livet. Altfor mange enkeltpersoner og familier har satt seg i altfor stor gjeld. Vær forsiktig med de mange forlokkende tilbudene om å låne penger. Det er mye lettere å låne pengene enn det er å betale tilbake. Det finnes ingen snarveier til økonomisk trygghet. Vi vil aldri oppnå balanse i vårt liv dersom vi ikke har fast kontroll over vår økonomi.

  Husk alltid å betale full tiende.

 • For det fjerde, hold deg nær til din ektefelle, dine barn, slektninger og venner. De vil hjelpe deg å skape balanse i ditt liv. Bygg opp forholdet til familie og venner ved hjelp av åpen og ærlig kommunikasjon.

  Et godt ekteskap og et godt familieforhold kan opprettholdes ved mild, kjærlig, omtenksom kommunikasjon. Husk at et blikk, et vink, et nikk eller en berøring ofte kan si mer enn ord. Humoristisk sans og evne til å lytte er også viktige bestanddeler ved god kommunikasjon.

 • For det femte, studer Skriftene. De er en av de beste kildene vi har til å holde kontakt med Herrens ånd. En av de innfallsvinklene jeg har benyttet for å kunne vite med sikkerhet at Jesus er vår Frelser, er å studere Skriftene. President Russell M. Nelson har bedt Kirkens medlemmer be og studere Mormons bok hver dag.

 • For det sjette, vi må sette av tid på kalenderen vår til tilstrekkelig hvile, mosjon og avkobling hvis vi skal kunne glede oss over et sunt og balansert liv. Et godt fysisk ytre styrker vår selvaktelse og selvrespekt.

 • For det syvende, ha ukentlig familiens hjemmeaften. Vi må ikke miste denne spesielle anledningen til å “lære hverandre rikets lære” (L&p 88:77), som vil lede familier til evig liv.

  Satan arbeider alltid for å ødelegge vårt vitnesbyrd, men han har ikke kraft til å friste eller forstyrre oss i større grad enn vi har styrke til å motstå, når vi studerer evangeliet og etterlever dets bud.

 • Mitt siste forslag er å be ofte. Du kan ta de riktige avgjørelsene hver dag hvis du ber ofte og oppriktig. Når jeg er på åndelig bølgelengde, merker jeg at det er så mye lettere å finne balanse i alt jeg gjør.

Jeg innser at jeg også kunne føye andre forslag til disse. Men jeg tror at når vi retter oppmerksomheten mot noen få hovedmål, er vi bedre i stand til å møte de mange krav som livet stiller. Husk at for mye av hva som helst kan skape ubalanse. Samtidig kan også for lite av det som er viktig, ha samme virkning. Kong Benjamin ga oss det råd “at alt dette gjøres i visdom og orden” (Mosiah 4:27).

Det hender ofte når vi mangler klare retningslinjer og mål at vi kaster bort tid og energi og skaper ubalanse i vårt liv. Vårt hovedmål burde være å søke “udødelighet og evig liv” (Moses 1:39). Når dette er vårt mål, hvorfor ikke fjerne de tingene som krever og forbruker våre tanker, følelser og energi uten å bidra til reisen mot målet?

Bare gjør det beste du kan hver dag. Gjør det viktigste, og før du vet ordet av det, vil du bli fylt med åndelig forståelse som vil bekrefte for deg at din himmelske Fader elsker deg. Når du vet dette, vil livet bli målrettet og meningsfylt, og dette vil gjøre det lettere å skape balanse.