2019
Undersøkere som faller ned fra trærne

Undersøkere som faller ned fra trærne

Yamila Caminos

Buenos Aires i Argentina

Flowering Trees

Illustrasjon: Robert Crawford

For de unge misjonærene som gikk og banket på dørene i Buenos Aires’ gater i 1995, virket løftet de hadde fått av et medlem av områdepresidentskapet, underlig: “Hvis dere arbeider hardt og er fullstendig lydige, vil undersøkere falle ned fra trærne for å bli døpt.” Vi stiftet bekjentskap med dette løftet ikke lenge etter.

Far holdt på med å beskjære et av trærne langs fortauet foran huset vårt. Mens han var oppe i treet og beskar, la han merke til to unge menn som kom gående mot ham på gaten. Da de passerte under treet, ropte han ned til dem på engelsk.

Far snakket egentlig ikke engelsk, men han kunne noen få ord, og han var nysgjerrig. Hvem var disse unge mennene, og hva gjorde de i nabolaget vårt?

Misjonærene stanset og lurte på hvor stemmen hadde kommet fra. Far klatret så ned fra treet for å snakke med dem. Budskapet og væremåten deres gjorde inntrykk på ham, og han inviterte dem inn.

Fars tidligere erfaring med religion hadde gjort ham urolig, men budskapet om det gjengitte evangelium gikk rett til hjertet på ham. Han hadde hatt det vanskelig, og han visste at han måtte forandre seg. Han lyttet oppmerksomt mens misjonærene underviste ham, mor, bestemor og meg.

Jeg var bare 11 år gammel, men sannhetene de underviste, gjorde også inntrykk på meg – og på mor og bestemor. Som følge av dette ble vi døpt noen måneder senere, i september 1995.

Frøene av tro som misjonærene hadde sådd i vårt hjerte, fikk snart næring i form av sosialt samvær med venner i kirken, ytterligere undervisning i evangeliet og gode opplevelser med sterke ledere i Kirken. På grunn av den varme velkomsten vi fikk, falt våre frø av tro “i god jord. Det vokste opp og bar frukt, hundre foll” (Lukas 8:8).

Fruktene av vår tro som vi nyter i dag – nesten 25 år senere – er blant annet en urokkelig plikttroskap overfor Jesu Kristi gjengitte evangelium, tempelets velsignelser og et godt og lykkelig liv med en ny generasjon familiemedlemmer forenet for all evighet.

Vi vil alltid være takknemlige for to trofaste misjonærer som satte et inspirert løfte på prøve.