2019
Disippelskap

Disippelskap

Den verden vi lever i, synes å være utformet for å teste hvor hengivne disipler vi vil være. Når vi studerer Det nye testamente i år, kan vi bli inspirert av Jesu Kristi og hans disiplers undervisning og eksempel. Disse disiplene gjorde sitt ytterste for både å lære av og bli mer lik sin Herre.

Som lærere i Det nye testamente ved Brigham Young University deler min kollega Gaye Strathearn og jeg noen tanker i dette nummeret om mønstre for disippelskap som vi kan lære av Maria, Herrens mor (side 12) og Johannes den elskede (side 18). Disse to personene var blant de største vitnene om Jesus Kristus. Bortsett fra Gud Faderen selv visste ingen bedre enn Jesu mor at han virkelig var Guds Sønn, og Johannes var en av de opprinnelige tolv, og synes å ha vært en av Herrens nærmeste venner.

Disse og andre disiplers hengivenhet lærer oss hvordan vi selv kan bli elskede disipler av Jesus Kristus og opprettholde vårt disippelskap til tross for verdens utfordringer.

Når vi ber og studerer Det nye testamente, kan vi ikke bare få vite mer om Jesus, men faktisk bli bedre kjent med ham (se Johannes 17:3).

Vennlig hilsen

Eric D. Huntsman