2019
Symboler i Det nye testamente

Symboler i Det nye testamente

Utdrag fra Russell M. Nelson, “I Det hellige land”, Lys over Norge, feb. 1991, 13, 17, 18.

I tillegg til læresetningene kan vi finne mening i gjenstander, kultur, historie og steder i Det nye testamente.

River Jordan

Bilder: Getty Images

Vann: “Elven Jordan var stedet Jesus valgte for å bli døpt av Johannes for å ‘fullbyrde all rettferdighet’ [Matteus 3:15]. Er det viktig at denne hellige ordinans ble utført i det reservoar med ferskvann som faktisk ligger aller lavest på hele jorden? Kunne han ha valgt et bedre sted for å symbolisere hvor dypt han ydmyket seg og også steg opp igjen?”

Fjell: “Det er ikke lett å klatre opp på et fjell. Dengang som nå ba Herren sine disipler om å klatre opp på fjell for å understreke hvor virkningsfullt anstrengelser og lydighet er. Han vil be dere om å gjøre det samme – i overført betydning – men muligens også helt bokstavelig.”

Olives

Oliven: “Jesus kom til foten av Oljeberget for å utføre første del av forsoningen. [Dette] fant sted i Getsemane have. Ordet Getsemane stammer fra to hebraiske ord: gath, som betyr ‘presse’, og shemen, som betyr ‘olje’, spesielt olivenolje.

Der hadde oliven blitt presset under vekten av tunge stenhjul for å få ut den dyrebare oljen. Kristus i Getsemane [ble] bokstavelig talt presset under vekten av verdens synder. Han svettet store bloddråper – sitt livs ‘olje’ – som ut kom fra hver pore. (Se Lukas 22:44; L&p 19:18.)”

Hodeskalle: “Korsfestelsen fant sted på en høyde som ble kalt Golgata (arameisk) eller Calvary (latin), som betyr ‘hodeskalle’. Hodeskallen symboliserte død. På dette stedet ble sonofferet fullført. På korset ble verdens Frelser løftet opp over døden – hvilket var av aller største betydning og tilkjennega at Herrens makt over døden var en realitet.”