2019
Tro

Tro

Med overbevisning = 80–92

Liahona Magazine, 2019/01 Jan

1. Tro er å vite at sol står opp så lys hver dag jeg ser.

Tro er å vite at Herren hører hver en bønn jeg ber.

Tro er som et lite frø.

Vi sår det, og det gror.

Tro er en visshet dypt i mitt bryst.

Ja, jeg kan si: Jeg tror.

2. Tro er å vite at jeg har bodd hos Gud før jeg kom hit.

Tro er å vite at jeg en dag kan gå tilbake dit.

Tro er det å stole på

vår Gud og Frelser kjær.

Troen blir styrket ved lydighet.

Jeg vet at Gud er nær.