2019
To nivåer av tro

To nivåer av tro

Fra en tale under en andakt, “The Faith to Reap” [Tro til å høste], som ble holdt ved Brigham Young University–Idaho 17. mars 2015.

Tro på Jesus Kristus og hans forsoning er tro til å høste. Det er å tro på hans kraft, ikke din egen.

The Golden Harvest [Den gylne høsten], av David Merrill, gjengitt med tillatelse fra Church History Museum

Christ Praying in the Garden of Gethsemane [Kristus ber i Getsemane], av Hermann Clementz

Lehi og hans familie hadde vært i villmarken i bare noen dager da Herren ba ham om å sende sønnene sine tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene hos Laban. Det er ikke ofte vi roser Lehis to opprørske sønner, Laman og Lemuel, men de var faktisk villige til å dra. De hadde nok tro til å gjøre et forsøk.

Laman, og senere Lemuel og brødrene hans, spurte Laban om de kunne få platene. Brødrene mistet familieformuen og nesten sitt eget liv i forsøket. På dette stadiet sviktet Lamans og Lemuels tro dem, og de var klare til å gi opp. Nephi, derimot, hevet seg over farene og motløsheten:

“Så sant Herren lever, og så sant vi lever, vil vi ikke gå tilbake til vår far i villmarken før vi har utført det som Herren har befalt oss.

La oss derfor være trofaste i å holde Herrens befalinger” (1 Nephi 3:15–16).

Nephi utøvde så sin store tro, hentet platene hos Laban, og sammen med sine brødre vendte han tilbake til deres far i villmarken.

Det synes å være to forskjellige nivåer av tro. Det første nivået er troen til å prøve, troen til å støte frem med vår sigd. Det andre nivået er troen til å gjøre. Det er mer enn tro til å støte frem med din sigd – det er tro til å høste.

Laman og Lemuel hadde tro til å prøve, men Nephi hadde tro til å gjøre. Laman og Lemuel hadde tro nok til å støte frem med sin sigd, men Nephi hadde tro nok til å høste.

Dette lille skillet mellom tro til å støte frem med deres sigd og tro til å høste, vil utgjøre hele forskjellen i deres liv. For igjen å få bo hos vår himmelske Fader og leve et produktivt og lykkelig liv på jorden, må vi utvikle tro til å høste.

Vi har fått fantastiske løfter fra Herren – løfter om lykke og glede i dette liv og opphøyelse i det neste. Men utfordringene og problemene i vårt daglige liv har en tendens til å knuse håpet. Vårt lovede land synes så langt borte, så usannsynlig, at vi begynner å tvile.

“Det er ikke mulig for meg å nå det målet, eller å motta den velsignelsen,” tenker vi. “Herren må ha tenkt på en annen da han ga disse løftene.”

Nei, han tenkte virkelig på dere og på meg. Vi må bare ha tilstrekkelig tro til å motta våre velsignelser – en tro som er så sterk at den kan forandre våre løfter om fremtiden til realiteter i nåtiden. Vi trenger troen til å høste.

Nøyaktig hva er denne troen, og hvordan kan vi utvikle den?

Ha tro på Jesus Kristus

For det første, i motsetning til tro til å støte frem med deres sigd, er ikke troen til å høste det samme som tro på dere selv. Det er ikke det samme som selvtillit eller en positiv innstilling. Det er ikke engang tro på familie eller venner – noe som alt sammen er godt. Tro til å høste er tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Det er å tro på hans kraft, ikke din egen.

Da jeg ble kalt som stavspresident i Mesa Arizona Maricopa stav, inviterte eldste W. Mack Lawrence, som da var generalautoritet-sytti, min hustru og meg inn på stavspresidentens kontor og ga meg kallet. Jeg takket pliktoppfyllende ja. Så inviterte han oss inn på høyrådets rom, og ba meg med bønnens hjelp om å vurdere menn jeg kunne anbefale som mine rådgivere. Da jeg kom inn i rommet, så jeg bilder av alle stavspresidenter som tidligere hadde virket i staven siden den ble organisert, og jeg mistet motet. De var store ledere både i Kirken og i lokalsamfunnet.

Jeg så på min hustru og sa: “Kathleen, jeg tror ikke jeg klarer dette. Jeg kan ikke sammenligne meg med dem.”

Hun sa: “Vel, ikke si det til meg. Det er best du snakker med eldste Lawrence.”

Da jeg fortalte ham at jeg ikke trodde jeg kunne klare kallet, svarte eldste Lawrence til min forbauselse: “Det har du kanskje rett i.”

Men så sa han: “Du kan ikke klare det, bror Andersen, men Herren kan. Han er i stand til å utføre sitt verk, og hvis du vil være verdig og arbeide hardt, vil han gjøre det. Bare vent og se.”

Og det gjorde han.

Tro til å støte frem med din sigd er tro til å prøve. Det er tro på seg selv, og den forsvinner så snart det begynner å bli vanskelig. Og så begynner vi å tvile. Men tro til å høste er tro på Herren Jesus Kristus. Den gir aldri etter.

Innrett din vilje etter Guds vilje

For å utøve tro til å høste må vi være sikre på at våre ønsker og mål er i samsvar med Guds vilje. Vi kan aldri utøve tro til å høste hvis Gud ikke er enig i innhøstingen. For å få hans hjelp må vi innrette oss etter hans vilje.

Fordi profeten Nephi i Helamans bok var en rettferdig og trofast mann, sa Herren til ham: “[Jeg vil] velsigne deg for evig, og jeg vil gjøre deg mektig i ord og i handling, i tro og i gjerninger, ja, så alle ting skal gjøres for deg ifølge ditt ord.” Det er litt av et løfte. Så tilføyer Herren: “For du kommer ikke til å be om noe som strider mot min vilje” (Helaman 10:5).

Moroni forteller oss følgende: “Og Kristus har sagt: Hvis dere har tro på meg, skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig” (Moroni 7:33).

Å innrette våre ønsker etter Guds vilje er en forutsetning for troen til å høste.

Da mine sønner var yngre, spilte de basketball på videregående skole. Den gangen pleide de å be en spiller om å holde en bønn før hver kamp. Da jeg fulgte med fra tribunen, pleide jeg å lure på hva de ba om. Hvis de ba om å vinne kampen, manglet bønnene deres tro til å høste. Dette var lett å se av antall kamper de tapte. Herren delte tydeligvis ikke deres ønske om at de nødvendigvis måtte vinne hver kamp.

Gud vil, med andre ord, bare hjelpe oss å oppnå de målene som er bra for oss. Det er fordi han elsker oss, og han vet bedre enn oss hva som vil være til vårt beste. Og er vi ikke takknemlige for det? Vi skulle be hver dag om at vår himmelske Fader vil velsigne oss med rettferdige ønsker om å innrette oss etter hans vilje. Vi må lære å be slik Herren gjorde i Getsemane, om at Guds vilje, ikke vår, må skje (se Lukas 22:42). Først da kan vi utøve tro til å høste.

Begynn å arbeide

Den tredje forutsetningen for tro til å høste er arbeid. Apostelen Jakob gjør det klart at tro uten gjerninger er død. Tro til å støte frem med vårt sigd krever overbevisning, men tro til å høste krever mer enn overbevisning. Også de onde ånder tror, skriver Jakob, og skjelver (se Jakobs brev 2:17, 19).

Jeg hørte en historie om en far som la merke til at hans lille datter knelte ved siden av sengen og ba om at vår himmelske Fader måtte beskytte de små fuglene så de ikke gikk i en felle som broren hennes hadde laget og satt opp i hagen bak huset. Senere på dagen ble faren bekymret. Han visste at fellen var god. Han hadde hjulpet sønnen å lage den.

“Jeg hørte deg be i dag tidlig om at vår himmelske Fader måtte beskytte de små fuglene mot din brors felle,” sa han til datteren sin. “Men noen ganger skjer triste ting selv om vi ber om at de ikke må skje.”

Hun svarte: “Men jeg vet at han ikke kommer til å fange noen fugler, pappa.”

“Jeg beundrer din tro, vennen min,” sa faren. “Men hvis han skulle fange noen fugler, håper jeg ikke det vil skade din tro.”

“Det vil han ikke, pappa,” sa hun. “Jeg vet at han ikke vil det.”

Faren spurte: “Hvordan kan du ha så stor tro?”

“Fordi etter bønnen min,” svarte datteren hans, “gikk jeg ut og sparket fellen i fillebiter.”

Det er bra å be om vår himmelske Faders velsignelser. Men etter at vi har sagt amen, må vi sette i gang og arbeide. Vi kan ikke forvente at Herren skal lede våre skritt hvis vi ikke er villige til å bevege føttene. Vi skulle heller ikke be ham om å gjøre noe for oss som vi kan og bør gjøre selv.

Vi må arbeide for å nå våre rettferdige mål, og vi må arbeide hardt med å holde budene. Den virkelige kraften i våre pakter og den virkelige kraften i troen til å høste, oppnås ikke når vi konkluderer med sikkerhet at Gud holder sine løfter, men snarere når vi konkluderer med sikkerhet at vi vil holde våre. Det er denne store sannheten som forvandler løfter om fremtiden til realiteter i nåtiden. Vi må arbeide.

La ikke deres feil eller nederlag gjøre dere motløse, men vær standhaftige i deres innsats, og vær fast bestemt. Troen til å høste krever ikke fullkommenhet, men den krever utholdenhet.

Jeg oppfordrer dere til å utvikle tro til å høste. Sett deres lit fullt og fast til vår Frelser Jesus Kristus og hans forsoning. Sørg for at deres ønsker er i overensstemmelse med og retter seg etter hans vilje. Begynn så å arbeide av hele deres hjerte, og av all makt, sinn og styrke, med urokkelig besluttsomhet og utholdenhet. Det er ingen utfordring, ikke noe problem, ingen hindringer som ikke vil gi etter for troen til å høste.