2019
Finn en psykisk helsearbeider som passer deg

Bare digitalt

Finn en psykisk helsearbeider som passer deg

Det er mange muligheter og spørsmål å overveie når du velger å få den hjelpen du trenger.

Om du aldri har måttet velge en psykisk helsetjeneste før, vet du kanskje ikke hvordan du kan finne en passende for dine spesifikke omstendigheter. Her er noen ting du kan overveie når du begynner å søke etter en som er riktig for deg.

Hva slags psykisk helsetjeneste trenger du?

Psykiske helsearbeidere diagnostiserer og behandler psykiske helsetilstander. De fleste har minst en mastergrad eller mer avansert utdanning, opplæring og kvalifiseringer. Pass på at helsearbeideren du velger kan gi psykisk helsetjeneste.

Nedenfor er en liste med noen av de vanligste helsetjenestene. Noen er kanskje spesialisert innen visse områder som depresjon, stoffmisbruk eller familieterapi. Ha i tankene at hvor mye de tar betalt eller hvor mye utdanning de har ikke er den beste indikatoren på hvor kvalifiserte eller hjelpsomme de er.

Psykiater

En psykiater er en lege (spesialist eller doktor) som er spesialisert i å forskrive medikamenter for å behandle psykiske helseproblemer. De kan spesialisere seg videre i å behandle grupper slik som barn, tenåringer, voksne eller eldre pasienter.

Psykolog

En psykolog er opplært i håndtering av tanker, følelser og adferder. En psykolog har som regel en doktorgrad (PhD, PsyD, EdD).

Psykiatrisk helsesykepleier

En psykiatrisk helsesykepleier er en registrert sykepleier med opplæring i å forskrive medikamenter for å behandle psykiske helseproblemer.

Autorisert sosionom

En sosionom har opplæring og erfaring spesifikt innen behandling av psykiske helseproblemer. En sosionom har som regel en mastergrad innen sosialarbeid (MSW).

Autorisert rådgiver

En autorisert rådgiver har opplæring og erfaring i å behandle psykiske helseproblemer. En autorisert rådgiver har som regel en mastergrad (MS).

Hva burde du overveie når du skal velge mellom de ulike psykiske helsetjenestene?

 • Din tilstand. De fleste psykiske helsearbeidere er kvalifisert til å behandle de fleste diagnostiserte tilstandene, men du burde velge en som spesialiserer seg innen ditt spesifikke problem.

 • Enten du trenger medikamenter, rådgivning eller begge deler. Mange psykiske helseproblemer kan ha en biologisk, psykologisk, sosial og åndelig komponent. Derfor kan det hende at du trenger å benytte deg av mer enn bare én psykisk helsetjeneste. Du kan for eksempel trenge å møte med psykolog for å forskrive medisin og en annen helsetjeneste for rådgivning.

Hvordan finner du en psykiatrisk helsetjeneste?

Det finnes flere alternativer:

 • Be fastlegen din om en liste med tilbud han eller hun anbefaler.

 • Søk etter henvisning eller anbefaling fra en betrodd venn, familiemedlemmer, leder i Kirken, lege eller Kirkens familiekontor (hvis det finnes et i ditt område).

 • Ta kontakt med en lokal eller nasjonal psykiatrisk helseorganisasjon (via telefon eller Internett).

 • Søk på Internett for autoriserte forbindelser som har kataloger med psykiske helsetjenester i ditt området.

Hvilke spørsmål burde du stille når du velger en psykiatrisk helsetjeneste?

Overvei å drøfte disse problemstillingene:

 • Er de et aktivt medlem av Kirken? Hvis ikke, har de lignende moralnormer som deg?

 • Hvilken utdanning, opplæring og antall år har de med erfaring?

 • Hvilke områder er de spesialisert i?

 • Hvilke forsikringsselskaper er de tilknyttet?

 • Hva er arbeidstidene og prisene deres, og hvor lenge varer hver konsultasjon?

Når du velger en psykisk helsetjeneste, ikke nøl med å stille mange spørsmål. Du kan stille disse spørsmålene før du setter opp din første time. Mange tilbud vil ha et nettsted som tar opp mange av emnene nevnt ovenfor. Å finne det rette for deg er helt avgjørende for å etablere et tillitsfullt forhold og få mest ut av din behandling. Når du med bønnens hjelp overveier dine muligheter, vil du bli veiledet i riktig retning.