2019
I likhet med Frelseren: Utvikling på fire viktige områder

I likhet med Frelseren: Utvikling på fire viktige områder

Vi vet ikke mye om hvordan Jesus Kristus vokste opp, men Lukas 2:52 gir oss et godt holdepunkt.

Ukraine: Church Attendance

Foto av kvinne som rappellerer, fra Getty Images

“Jeg skal gjøre … hva?”

Jeg hadde lyttet. Det hadde jeg virkelig. Instruktøren hadde kontrollert selen min, hadde vist meg nøyaktig hvordan jeg skulle slippe tauet, og hadde til og med sett meg rett i øynene og sagt: “Jeg kommer IKKE til å la deg falle!”

Men i dette avgjørende øyeblikket sto jeg der og skalv og svettet mens jeg så over skulderen min og ned … langt ned, og jeg visste at jeg måtte ta det første skrittet.

Utfor et stup.

Kanskje du ikke har vært i mine sko, klar til bokstavelig talt å tråkke utfor et stup i håp om at du er forberedt nok til å rappellere trygt ned. Men du har sannsynligvis vært der åndelig. Du vet, når du har studert Skriftene på egen hånd, og du har hørt lærere bære vitnesbyrd om sanne læresetninger og prinsipper. Du føler Ånden oppfordre deg til å handle på måter som vil hjelpe deg å bli mer lik Frelseren. Du gleder deg til å ta dette skrittet og vise Herren hvor engasjert du er for hans evangelium.

Men så tenker du: “Hvordan gjør jeg det?”

Og det som virket så opplagt og gjennomførbart for et øyeblikk siden, faller bort. Der står du på kanten av et åndelig stup, ikke sikker på om du har riktig utstyr eller forberedelse til å handle ifølge sannheten du har mottatt.

Å bli som Jesus Kristus: Hvordan gjør man det?

Begynn på begynnelsen

Frelseren innledet sitt jordiske liv på samme måte som du og jeg gjorde: som spedbarn. Og etter hvert begynte Jesus å vokse opp, akkurat som oss (se Lære og pakter 93:11–17). Han lærte å gå, snakke og le. Han lærte å arbeide, lese og komme overens med andre.

Måten Jesus “vokste opp” på, er faktisk nedtegnet i Lukas 2:52: “Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.”

Hvis vi ønsker å bli mer lik Frelseren, kan vi følge hans eksempel.

Så la oss se på dette mønsteret, og se selv hvordan det er mulig å bli som Jesus Kristus!

“Gå frem i visdom”

Gud skapte vårt sinn med en fantastisk evne til å evaluere, bearbeide og anvende kunnskap. Fakta, tall, ferdigheter og fremgangsmåter – mengden informasjon vi kan samle, er nesten ubegrenset!

Men i likhet med Frelseren prøver vi å gå frem i visdom, ikke bare informasjon. Visdom er å være i stand til å bruke informasjonen riktig, forstå våre valg og ta gode avgjørelser.

“Riktig bruk av kunnskap utgjør visdom,” sa eldste James E. Talmage (1862–1933) i De tolv apostlers quorum.1 Han forklarte også hvordan Frelseren tilegnet seg visdom: “Han sanket kunnskap gjennom studium og tilegnet seg visdom gjennom bønn, ettertanke og streben.”2 Alma underviste sin sønn Helaman, “Min sønn, husk å lære visdom i din ungdom, ja, lær i din ungdom å holde Guds bud” (Alma 37:35; uthevelse tilføyd). Tenk på det: Tro, studium og lydighet forbedrer vår evne til å tilegne oss kunnskap og vokse i visdom!

“Gå frem i alder”

Nephi var stor og sterk. Han var det Skriftene kaller “stor av vekst” (1 Nephi 2:16). Det er ikke jeg. Nephis fysikk var beregnet til å utføre helt andre aktiviteter enn min fysikk fordi Herren hadde andre oppgaver til Nephi. Nephi måtte bygge et skip, finne mat til sin familie og hjelpe dem å reise gjennom villmarken.

Vårt fysiske legeme har det vi trenger for å leve i og glede oss over jordelivet. På grunn av Guds guddommelige plan vokser et nyfødt barn i alder og størrelse over tid. Vi trenger ikke å utvikle flere organer eller lemmer etter hvert som vi blir eldre – disse elementene er allerede skapt som en del av vårt legeme. Det kreves ingen ytterligere montering! Men for at vi skal kunne tjene Gud og andre rundt oss, må vi ta vare på kroppens helse.

Vår fysiske kropp er det fullkomne utformede tempel, eller hus, for vår ånd (se 1 Korinterbrev 3:16–17; 6:19–20). President Russell M. Nelson har sagt: “Ditt legeme, uansett naturlige gaver, er et av Guds storslagne skaperverk. Det er et jordisk tabernakel – et tempel for din ånd.”3

Kroppen kan oppleve alvorlige fysiske utfordringer, funksjonshemninger og smerter fordi vi har en jordisk erfaring, men vår himmelske Fader utformet kroppen fullkomment for å kunne oppnå våre muligheter i livet.

Man on top of Mountain

“Gå frem i velvilje hos Gud”

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum har sagt at “den første og største sannhet i all evighet er at Gud elsker oss av hele sitt hjerte, og av all makt, sinn og styrke”.4

Gud elsker deg. Selv når du har en dårlig dag, elsker han deg – med alle dine styrker, svakheter, spørsmål og håp. Hvordan kan du så “gå frem i velvilje hos Gud”? Du viser ham at du elsker ham tilbake!

Jesus sa en gang til disiplene sine: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud” (Johannes 14:15). Din lydighet viser din kjærlighet til Gud. Din villige lydighet i små, daglige aktiviteter kan forberede deg til å respondere, når invitasjoner fra ham kommer i fremtiden, og utrette enda større ting.

Gå frem i velvilje hos mennesker

Overraskelse! Å ha flest følgere på sosiale medier betyr ikke at du har “velvilje hos mennesker”.

Jesus viste en annen måte å påvirke andre på – og hvem han tillot å påvirke seg. Han “gikk omkring og gjorde vel … fordi Gud var med ham” (Apostlenes gjerninger 10:38).

President Henry B. Eyring, annenrådgiver i Det første presidentskap, sa en gang: “Jeg kan ennå huske som om det var i dag, venner som for lenge siden påvirket mitt liv til det gode. De er borte nå, men minnet om deres kjærlighet, eksempel, tro og vitnesbyrd virker fremdeles oppløftende på meg.”5

Du kan øke din innflytelse ved å være en venn som påvirker andres liv til det bedre! Til styrke for ungdom lærer deg hvordan: “Vis ekte interesse for andre, smil og la dem forstå at du bryr deg om dem. Behandle alle med vennlighet og respekt, og avstå fra å dømme og kritisere dem du er sammen med … Gå spesielt inn for å være venn for noen som er sjenerte eller ensomme, har spesielle behov eller ikke føler seg inkludert.”6

Tenk på dem du oppriktig beundrer og respekterer – de som du har velvilje for. Hvilke egenskaper har de utviklet som minner deg om Jesus Kristus? For uansett hvor gode våre venner måtte være, er vår aller beste venn Jesus Kristus, og det er hans eksempel vi ønsker å følge!

In His Light

I Hans lys, av Greg K. Olsen

Alt henger sammen

“Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker” (Lukas 2:52). Når du følger Frelserens mønster for vekst, vil du oppdage at elementene virker fullkomment sammen, og du vil bli mer lik ham. Ditt sinn, din kropp og din ånd vil tjene deg til det gode, og du vil kunne være til velsignelse for mange andre og “tjen[e] [Gud] av hele [ditt] hjerte, og av all makt, sinn og styrke”. (Lære og pakter 4:2).