2019
Lær å flå et stinkdyr

Unge voksne

Lær å flå et stinkdyr

Composite Image for Magazines

Hver gang jeg tenker på selvhjulpenhet, kommer jeg på noe min misjonspresident sa en gang: “Flå dine egne stinkdyr.” Ja, det er et underlig utsagn, men det er mye sant i at det er vanskelige ting i vårt liv som vi ikke kan be andre takle for oss.

Hvordan kan vi “flå våre egne stinkdyr” med hensyn til følelsesmessig selvhjulpenhet? Hvordan kan vi håndtere skuffelser og lære å takle alle våre følelser?

Heldigvis behøver vi ikke famle i mørket – det finnes rikelig med ressurser. Vi kan finne noen av disse i “14 måter å få din følelsesmessige helse tilbake på rett spor”. Men enda viktigere er det at vi kan forenkle livet når vi holder budene (se side 44).

Å lære å forholde oss til alt livet har å by på, er en prosess. Følelsesmessig selvhjulpenhet betyr ikke at vi alltid vil føle oss slik vi ønsker. Det betyr at vi, ved Jesu Kristi nåde og vår egen innsats vil være i stand til å håndtere følelser på sunne og produktive måter. President M. Russell Ballard gir oss noen praktiske råd for å oppnå denne balansen (se side 48).

Når vi prøver å oppnå følelsesmessig selvhjulpenhet, kan vi føle oss som en svak, liten spurv (se side 46), men når vi gjør en innsats og samarbeider med vår himmelske Fader, kan vi være sikre på at vi en dag vil “[løfte] vingene som ørner” (Jesaja 40: 31), noe som er en elegant måte å si at vi vil ha styrke til å flå våre egne stinkdyr.

De beste ønsker,

Heather J. Johnson