Vispārējā konference
Covid-19 un tempļi
iepriekšējais

Covid-19 un tempļi

Turiet savas tempļa derības un svētības kā galvenās prātā un sirdī. Palieciet uzticīgi noslēgtajām derībām.

Mani mīļotie brāļi un māsas, tie tik bija garīgie svētki! Esmu tik ļoti pateicīgs par lūgšanām, uzrunām un mūziku, kas izskanēja šajā konferencē. Es pateicos ikvienam no jums, kas mums pievienojās — lai arī kur jūs atrastos.

Covid-19 pandēmijas dēļ un tāpēc, ka mēs vēlējāmies būt labi pilsoņi, mēs pagājušā gada sākumā pieņēmām smagu lēmumu — uz laiku slēgt visus tempļus. Mēs esam sajutuši iedvesmu turpmāko mēnešu laikā pakāpeniski, taču ar lielu piesardzību, atsākt tempļu atvēršanu. Šobrīd tempļi tiek atvērti četrās stadijās, stingri ievērojot vietējās valdības noteikumus un drošības protokolus.

Tempļos, kas atrodas pirmajā stadijā, cienīgie pāri, kuri jau iepriekš bija saņēmuši savus endaumentus, var tikt saistīti kā vīrs un sieva.

Tempļos, kas atrodas otrajā stadijā, tiek veikti priekšraksti dzīvajiem, tai skaitā personīgā endaumenta saņemšana, vīra un sievas saistīšana un bērnu saistīšana ar vecākiem. Mēs nesen grozījām noteikumus attiecībā uz tempļiem otrajā stadijā un ļaujam mūsu jauniešiem, jaunajiem Baznīcas locekļiem un pārējiem indivīdiem ar ierobežota lietojuma rekomendāciju veikt kristīšanos par viņu priekštečiem.

Tempļos, kas atrodas trešajā stadijā, ar iepriekšēju pierakstu ir iespējams veikt ne tikai priekšrakstus dzīvajiem, bet arī visus aizstājošos priekšrakstus par mirušajiem senčiem.

Tempļi ceturtajā stadijā atgriezīsies pie pilnīgas, ierastās tempļa darbības.

Mēs esam pateicīgi par jūsu pacietību un uzticīgo kalpošanu šajā pārmaiņu un izaicinājumu laikā. Es lūdzu Dievu, lai jūsu vēlme pielūgt un kalpot templī kļūtu vēl dedzīgāka nekā jebkad iepriekš.

Varbūt jūs prātojat, kad jūs varēsiet atgriezties templī. Atbilde ir šāda: jūsu templis tiks atvērts, kad vietējās valdības noteikumi to ļaus. Kad Covid-19 izplatības rādītāji jūsu apgabalā būs drošās robežās, jūsu templis tiks atvērts. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai mazinātu jūsu apgabalā Covid inficēto cilvēku skaitu, tādējādi palielinot jūsu tempļa atvēršanas iespējas.

Tikmēr turiet savas tempļa derības un svētības kā galvenās prātā un sirdī. Palieciet uzticīgi noslēgtajām derībām.

Šobrīd mēs veidojam nākotni! Četrdesmit viens templis pašlaik atrodas celtniecības vai renovācijas procesā. Neskatoties uz pandēmiju, pagājušajā gadā pamatakmens jaunu tempļu celtniecībai tika ielikts divdesmit vienam templim!

Mēs vēlamies, lai Tā Kunga nami atrastos tuvāk mūsu Baznīcas locekļu dzīvesvietām, lai viņiem būtu pieejama šī svētā privilēģija — apmeklēt templi tik bieži, cik apstākļi to ļauj.

Paziņojot par mūsu plāniem uzbūvēt vēl 20 tempļus, es domāju par pionieriem un slavēju viņus — gan tos, kas dzīvoja agrāk, gan tos, kas dzīvo tagad, — kuru ziedošanās pilnā dzīve ir palīdzējusi šodien īstenot šo vēsturisko notikumu. Jauns templis tiks uzcelts katrā no tālāk nosauktajām vietām: Oslo, Norvēģija; Brisele, Beļģija; Vīne, Austrija; Kumasi, Gana; Beira, Mozambika; Keiptauna, Dienvidāfrika; Singapūra, Singapūras Republika; Beluorizonti, Brazīlija; Kali, Kolumbija; Keretaro, Meksika; Torreona, Meksika; Helina, Montāna; Kaspera, Vaiominga; Granddžankšena, Kolorādo; Fārmingtona, Ņūmeksika; Bērlija, Aidaho; Jūdžina, Oregona; Elko, Nevada; Jorbalinda, Kalifornija un Smitfīlda, Jūta.

Tempļi ir ļoti svarīga daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas tā pilnībā. Tempļa priekšraksti piepilda mūsu dzīvi ar spēku un stiprinājumu, ko mēs citādāk nevaram iegūt. Mēs pateicamies Dievam par šīm svētībām.

Noslēdzot šo konferenci, mēs vēlreiz paužam jums savu mīlestību. Mēs lūdzam, lai Dievs katram no jums dāsni dāvā Savas svētības un rūpes. Mēs kopīgi esam iesaistīti Viņa svētajā kalpošanā. Turpināsim drošsirdīgi veikt Tā Kunga brīnišķīgo darbu! Par to es lūdzu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.