Vispārējā konference
Sveiciena vēstījums
iepriekšējais nākamais

Sveiciena vēstījums

Laipni lūgti vispārējā konferencē un privilēģijā uzklausīt Tā Kunga balsi.

Mani dārgie brāļi un māsas, un draugi visā pasaulē, es jūs personīgi sveicu šajā vispārējā konferencē. Mēs sapulcējamies kā liela, globāla ģimene, lai pielūgtu mūsu Kungu un Glābēju Jēzu Kristu. Paldies, ka pievienojāties mums.

Šo pagājušo gadu var ierakstīt grāmatās. Bez šaubām, mēs katrs iemācījāmies ko sev iepriekš nezināmu. Dažas mācības, kuras es jau zināju, tika ierakstītas manā sirdī jaunos un pamācošos veidos.

Piemēram, es noteikti zinu, ka Tas Kungs vada Savas Baznīcas lietas. Viņš teica: „Es rādīšu [jums], ka Es spēju paveikt Savu darbu.”1

Bieži vien mani padomnieki un es asaru pilnām acīm esam skatījušies, kā Viņš ir nācis palīgā ļoti sarežģītos apstākļos, kad mēs bijām izdarījuši labāko, ko spējām, un neko vairāk paveikt nevarējām. Mēs patiesi esam apbrīnas pārņemti.

Es tagad arī labāk saprotu, ko Viņš domāja, sakot: „Lūk, es pasteidzināšu Savu darbu savā laikā.”2 Atkal un atkal es esmu priecājies, kad Viņš ir vadījis un īstenojis Sava darba pasteidzināšanu — pat globālas pandēmijas laikā.

Mani dārgie brāļi un māsas, Baznīcas stiprums meklējams tās locekļu pūliņos un arvien pieaugošajās liecībās. Liecības vislabāk tiek attīstītas mājās. Šī pēdējā gada laikā daudzi no jums ir krasi uzlabojuši evaņģēlija studēšanu mājās. Es jums pateicos, un arī jūsu bērni jums pateiksies.

Milzīgais Soltleika tempļa renovācijas projekts turpinās. No mana biroja loga man ir vieta pirmajās rindās, lai redzētu darbu, kas noris tempļa laukumā.

Skatoties, kā strādnieki izrok vecu koku saknes, caurules, vadus un cauru strūklaku, es esmu domājis par vajadzību katram no mums atbrīvoties, ar Glābēja palīdzību, no veciem gružiem savā dzīvē.

Jēzus Kristus evaņģēlijs ir grēku nožēlošanas evaņģēlijs.3 Pateicoties Glābēja Izpirkšanai, Viņa evaņģēlijs aicina turpināt mainīties, augt un kļūt šķīstākiem. Tas ir cerības, dziedinājuma un progresa evaņģēlijs. Tāpēc evaņģēlijs ir prieka vēsts! Mūsu gari priecājas par katru mazo, uz priekšu sperto soli.

Israēla sapulcināšanas ļoti nozīmīga daļa ir pavēle mums kā tautai būt cienīgiem un gataviem palīdzēt sagatavot pasauli Tā Kunga Otrajai atnākšanai.

Klausoties vēstījumos, ko Svētā Gara vadībā ir rūpīgi sagatavojuši mūsu vadītāji, es aicinu jūs lūgt, lai atpazītu gružus, no kuriem jums būtu jāatbrīvojas savā dzīvē, lai jūs varētu kļūt cienīgāki.

Es jūs mīlu, mani dārgie brāļi un māsas, un liecinu, ka mūsu Debesu Tēvs un Viņa Mīļais Dēls pazīst un mīl jūs individuāli. Viņi ir gatavi sniegt jums palīdzību katrā uz priekšu spertajā solī. Laipni lūgti vispārējā konferencē un privilēģijā uzklausīt Tā Kunga balsi. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.