2010.–2019. gads
  Sagatavoti iegūt katru nepieciešamo lietu
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Sagatavoti iegūt katru nepieciešamo lietu

  Mēs saņemsim kompensējošas svētības, cenšoties īstenot savu personīgo pienākumu — apgūt un iemīļot Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju.

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas programmas un pasākumi arvien vairāk tiek vērsti uz to, kas ar Baznīcas atbalstu norisinās ģimenē, ko apliecina pēdējo vispārējo konferenču laikā izziņotās izmaiņas. Prezidents Rasels M. Nelsons iesaka: „Mūs gaida vēl daudz vairāk. … Lietojiet savus vitamīnus. Pietiekami izgulieties. Tas būs aizraujoši.”1

  Es lūdzu un aicinu, kaut Svētais Gars mums palīdzētu, kamēr mēs kopīgi apsveram vairākus Tā Kunga atjaunotajā Baznīcā notiekošo, nerimstošo izmaiņu galvenos aspektus.

  Ģimenē balstīta, Baznīcas atbalstīta evaņģēlija apguve

  Mēs ar elderu Kregu K. Kristensenu nesen kopīgi piedalījāmies kādā priesterības vadītāju konferencē, kur viņš ar divu vienkāršu jautājumu palīdzību uzsvēra ģimenē balstīto, Baznīcas atbalstīto centienu principu. Viņš ierosināja: tā vietā, lai, pārnākot mājās no Baznīcas svētdienas sanāksmēm, pajautātu: „Ko jūs šodien Baznīcā mācījāties par Glābēju un Viņa evaņģēliju?”, apvaicāties Baznīcas sanāksmju laikā: „Ko jūs šonedēļ mācījāties par Glābēju un Viņa evaņģēliju savās mājās?”. Pienācīga sabata dienas turēšana, jaunā mācību programma un izmaiņas sanāksmju grafikā palīdz mums apgūt evaņģēliju gan mūsu mājās, gan baznīcā.

  Katram Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklim ir personīgs pienākums — apgūt Tā Kunga mācības un dzīvot pēc tām, kā arī saņemt ar atbilstošām pilnvarām veiktus glābšanas un paaugstināšanas priekšrakstus. Mums nevajadzētu sagaidīt, ka Baznīcas organizācijā mums tiks mācīts vai pateikts viss, kas mums ir jāzina un jādara, lai mēs kļūtu par uzticīgiem mācekļiem un varonīgi pastāvētu līdz galam.2 Mums pašiem ir pienākums apgūt to, ko mums vajadzētu apgūt, dzīvot tā, kā mums, saskaņā ar savām zināšanām, vajadzētu dzīvot, un kļūt tādiem, kādus mūs vēlas redzēt mūsu Skolotājs. Un mūsu mājas ir pati labākā vide, kur īstenot šos mācīšanās, dzīvošanas un pilnveidošanās centienus.

  Bērnu dienās Džozefs Smits uzzināja par Dievu no savas ģimenes. Centieni izzināt Dieva gribu savā dzīvē vedināja Džozefu meklēt patiesību dažādās kristīgās konfesijās, uzcītīgi gremdēties pārdomās par Svētajiem Rakstiem un sirsnīgi lūgt Dievu. Kad gados jaunais Džozefs Smits uzreiz pēc Tēva un Dēla parādīšanās atgriezās mājās no Svētās birzs, viņš pirmkārt runāja ar savu māti. Kad viņš atbalstījās „pret kamīnu, [viņa] māte vaicāja, kas par lietu. [Džozefs atbildēja]: „Nekas, viss kārtībā — ar mani viss ir kārtībā.” Tad [viņš] savai mātei [teica]: „Es esmu uzzinājis pats.””3 Džozefa pieredzē parādās iespaidīgs zināšanu apguves modelis, ko ikvienam no mums vajadzētu atdarināt. Arī mums ir jāuzzina pašiem.

  Debesu Tēva ieceres visaptverošais mērķis ir palīdzēt Viņa bērniem arvien vairāk līdzināties Viņam. Līdz ar to, Viņš dāvā mums izšķiroši būtiskas iespējas augt un attīstīties. Mūsu apņemšanās — mācīties un dzīvot saskaņā ar patiesību — kļūst arvien būtiskāka pasaulē, kurā valda pieaugošs satraukums4, apjukums un ļaundarība. Mēs nevaram sagaidīt, ka, tikai apmeklējot Baznīcas sanāksmes un piedaloties Baznīcas programmās vien, mēs iemantosim pietiekamu garīgo apgaismību un aizsardzību, lai spētu stāties pretī ļaunajai dienai.5

  „Vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā.”6 Iedvesmoti Baznīcas vadītāji, skolotāji un pasākumi palīdz īstenot personīgos un ģimeniskos garīgās izaugsmes centienus. Un, kaut arī mums visiem ir nepieciešama palīdzība, lai virzītos uz priekšu pa derību ceļu, beigu beigās garīgā spēka un izturības iemantošana ir ikviena personīgais pienākums.

  Atcerieties, kā Nefijs, pravieša Lehija dēls, vēlējās ar Svētā Gara spēku ieraudzīt, sadzirdēt un izzināt to, ko viņa tēvs bija uzzinājis vīzijā par dzīvības koku. Nefijam nenoliedzami bija nepieciešams savu krietno vecāku piemērs un mācības, ar ko viņš tika svētīts savā jaunībā.7 Taču viņš, tieši tāpat kā Džozefs Smits, vēlējās apgūt un uzzināt pats.

  Ja viss, ko mēs zināsim par Jēzu Kristu un Viņa atjaunoto evaņģēliju, būs tas, ko mums būs mācījuši vai teikuši citi, tad mūsu liecība par Viņu un Viņa godības pilno darbu pēdējās dienās būs celta uz smilšaina pamata.8 Mēs nevaram paļauties tikai uz citu cilvēku evaņģēlija gaismu un zināšanām vai aizgūt tās — pat ne no tiem, kurus mēs mīlam un kam mēs uzticamies.

  Pievērsiet uzmanību — pravietis Džozefs Smits mācīja, ka ikvienam pēdējo dienu svētajam ir nepieciešams pašam izprast „Dieva nodomus un mērķus, sūtot mūs šajā pasaulē”.9

  „Pat, ja mēs varētu izlasīt un saprast visu, kas no Ādama dienām ir ticis uzrakstīts par cilvēka attiecībām ar Dievu un eņģeļiem nākamībā, mēs tomēr uzzinātu par to visai maz. Lasot par citu pieredzi vai atklāsmēm, ko viņi ir saņēmuši, mēs nekad neiegūsim visaptverošu skatījumu uz mūsu personīgo situāciju un patiesajām attiecībām ar Dievu. Tādas zināšanas var gūt tikai caur pieredzi, saņemot šim mērķim paredzētos Dieva priekšrakstus.10

  Šī varenā, garīgā mērķa īstenošana savā personīgajā un ģimenes dzīvē ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas programmas un pasākumi arvien vairāk tiek vērsti uz to, kas ar Baznīcas atbalstu norisinās ģimenē šajā īpašajā evaņģēlija pilnības atklāšanas periodā.

  Ģimenē balstītas, Baznīcas atbalstītas mācīšanās aspekti

  Ļaujiet man sniegt kopsavilkumu par dažiem galvenajiem aspektiem, kuru dēļ evaņģēlija apguve ar Baznīcas atbalstu arvien vairāk tiek īstenota ģimenē.

  Galvenais misionāru mācību centrs atrodas mūsu mājās; misionāru mācību apakšcentri atrodas Provo, Manilā, Mehiko un citviet. Visizsmeļošākajām Svētdienas skolas nodarbībām vajadzētu norisināties mūsu individuālo un ģimenes studiju laikā mūsu dzīvesvietās; lietderīgas, bet tajā pat laikā sekundāras Svētdienas skolas nodarbības tiek noturētas mūsu sanāksmju namos.

  Tagad ģimenes vēstures centri atrodas mūsu mājās. Papildus atbalstu ģimenes vēstures izpētes darbā mēs varam gūt arī mūsu sanāksmju namos.

  Būtiskākās sagatavošanās nodarbības tempļa apmeklēšanai norisinās mūsu mājās; būtiskas, bet tajā pašā laikā sekundāras sagatavošanās nodarbības periodiski var tikt noturētas arī mūsu sanāksmju namos.

  Šajās pēdējās dienās mums būtu svarīgi padarīt savas mājas par svētnīcu, kur mēs varam „[stāvēt] svētajās vietās”.11 Un, lai cik svarīga būtu ģimenē balstītas, Baznīcas atbalstītas izglītošanās nozīme pašreizējā garīgā spēka un aizsardzības iegūšanai, nākotnē tai būs arvien izšķirošāka loma.

  Ģimenē balstīta, Baznīcas atbalstīta mācīšanās un sagatavošanās tempļa apmeklēšanai

  Lūdzu, padomājiet, kā ģimenē balstītas, Baznīcas atbalstītas mācīšanās principu varētu attiecināt uz mūsu personīgo sagatavošanos, lai cienīgi saņemtu svētos priekšrakstus un derības Tā Kunga namā.

  Tik tiešām, sagatavošanās templim visefektīvāk tiek īstenota mūsu pašu mājās. Taču daudzi Baznīcas locekļi īsti nezina, ko būtu atbilstoši teikt vai ko nedrīkstētu teikt, runājot par tempļa pieredzi ārpus tempļa sienām.

  Prezidents Ezra Tafts Bensons paskaidroja, kādēļ valda šāda neziņa, sakot:

  „Templis ir svēta vieta, un tempļa priekšraksti pēc savas būtības ir svēti. Apzinoties šo svētumu, mēs dažkārt visai negribīgi runājam par templi ar saviem bērniem un mazbērniem.

  Tādējādi daudzi no viņiem neizjūt patiesu vēlmi doties uz templi, vai arī dodas turp ar zināšanām, kas nav pietiekamas, lai sagatavotos tām saistībām un derībām, kurās tie stāsies.

  Es esmu pārliecināts, ka pienācīgai izpratnei un zināšanām ir neizmērojama loma tajā, lai sagatavotu mūsu jauniešus tempļa apmeklēšanai, … [un] tajā, lai viņi izjustu vēlmi — tiekties pēc savām priesterības svētībām, tāpat kā to darīja Ābrahāms.”12

  Šo prezidenta Bensona uzsvērto, pienācīgo izpratni var palīdzēt nodrošināt divas vienkāršas vadlīnijas.

  1. vadlīnija Tā kā mēs mīlam To Kungu, mums allaž vajadzētu runāt par Viņa svēto namu ar godbijību. Mums nevajadzētu atklāt vai aprakstīt īpašos simbolus, kas saistās ar tām derībām, kurās mēs stājamies tempļa svēto ceremoniju laikā. Mums nevajadzētu apspriest arī to svēto informāciju, ko mēs templī esam konkrēti solījušies neizpaust.

  2. vadlīnija Templis ir Tā Kunga nams. Viss, kas norisinās templī, norāda uz mūsu Glābēju, Jēzu Kristu. Mēs drīkstam apspriest tempļa priekšrakstu un derību pamatmērķus un ar tiem saistīto mācību un principus.

  Prezidents Hovards V. Hanters iesaka: „Dalīsimies ar saviem bērniem garīgajās sajūtās, kas mūs pārņem templī. Un vēl dedzīgāk un nepiespiestāk mācīsim viņiem to, ko mēs drīkstam korekti pastāstīt par Tā Kunga nama mērķiem.”13

  Sākot ar Džozefa Smita paaudzi — līdz pat prezidenta Rasela M. Nelsona paaudzei, Baznīcas vadītāji ir izsmeļoši mācījuši par tempļa priekšrakstu un derību doktrinārajiem nolūkiem.14 Mums ir bagātīgs klāsts ar publikācijām, audio, video un cita veida materiāliem, kas palīdz mums uzzināt par sākotnējiem priekšrakstiem, kā arī endaumentu, laulību un citiem saistīšanas priekšrakstiem.15 Mums ir pieejama informācija arī par sekošanu Glābējam, saņemot un godājot ar paklausības likumu, upurēšanas likumu, evaņģēlija likumu, Šķīstības likumu un ziedošanās likumu saistītās derības.16 Visiem Baznīcas locekļiem vajadzētu iepazīties ar lieliskajiem materiāliem, kas ir pieejami vietnē temples.ChurchofJesusChrist.org.

  Temple Website

  Prezidents Rasels M. Nelsons ir uzsvēris, ka, apzinoties tempļa rituālu svēto raksturu, mums ir būtiski sniegt vērtīgu, Baznīcas publicētu informāciju par tempļiem, kas ir pareiza, atbilstoša un publiski pieejama. Viņš skaidro: „Es iesaku Baznīcas locekļiem … izlasīt Svēto Rakstu ceļveža šķirkļus, kas saistās ar tempļa darbu, piemēram, „Iesvaidīšana”, „Derība”, „Upuris” un „Templis, Tā Kunga nams”. Ja kāds vēlas, var izlasīt arī 2. Mozus 26.–29. nodaļu un 4. Mozus 8. nodaļu. Vecajā Derībā, kā arī Dārgajā Pērlē ietvertajās Mozus un Ābrahāma grāmatās tiek uzsvērta tempļa darba senā izcelsme un tajā ietilpstošo priekšrakstu ilgtspējīgais raksturs.”17

  Temple Website

  Iedomāsimies, ka jūsu dēls vai meita jums vaicā: „Skolā man teica, ka templī tiek nēsātas dīvainas drēbes. Vai tā ir taisnība?” Vietnē temples.churchofjesuschrist.org ir pieejams neliels video ar nosaukumu „Sacred Temple Clothing” (Svētās tempļa drānas). Šajā lieliskajā materiālā tiek paskaidrots, ka vīrieši un sievietes jau kopš sendienām ir dziedājuši svētas dziesmas, nodevušies dažāda veida lūgšanām, nēsājuši reliģisko apģērbu ar simbolisku nozīmi, kā arī izpildījuši žestus un rituālus, lai izrādītu savu personīgo nodošanos Dievam. Tādējādi Baznīca atbalsta ģimenē balstītu sagatavošanos tempļa godības pilno svētību iemantošanai, sniedzot vienkāršus norādījumus un publicējot tādus lieliskus materiālus kā šis video. Jums ir pieejams daudz lietderīgas informācijas.18

  Ja mēs centīsimies staigāt Tā Kunga Gara lēnprātībā,19 mēs tiksim svētīti ar izpratni, lai spētu atrast vajadzīgo līdzsvaru starp to, ko būtu un ko nebūtu pienācīgi apspriest, runājot par svētajiem tempļa priekšrakstiem un derībām savās mājās.

  Apsolījums un liecība

  Es nojaušu, ka daži no jums, iespējams, šaubās par to, vai evaņģēlija apguve tik tiešām varētu kļūt par ģimenē balstītiem, Baznīcas atbalstītiem centieniem. Var gadīties, ka jūs esat vienīgie Baznīcas locekļi savā ģimenē vai ka jums trūkst laulātā drauga atbalsta, jūs esat vientuļie vecāki vai dzīvojat vieni, būdami neprecēti vai šķīrušies pēdējo dienu svētie, un jums var rasties jautājumi par to, kā šie principi būtu piemērojami jūsu dzīvē. Iespējams, jūs, būdami vīrs un sieva, skatāties viens uz otru, vaicājot: „Vai mēs to varam?”

  Jā, jūs to varat! Es apsolu, ka jūsu dzīvē ieplūdīs uzskatāmas, spēcinošas svētības. Durvis atvērsies. Gaisma atmirdzēs. Jūsu spēja — būt uzcītīgiem, pacietīgiem un neatlaidīgiem — vairosies.

  Es liecinu, ka mēs saņemsim kompensējošas svētības, cenšoties īstenot savu personīgo pienākumu — apgūt un iemīļot Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Mēs tik tiešām varam sagatavoties „iegūt katru nepieciešamo lietu”.20 To es apsolu, un par to es liecinu Tā Kunga, Jēzus Kristus, svētajā Vārdā, āmen.