2010.–2019. gads
  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2018. gadu
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2018. gadu

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajam prezidijam

  Dārgie brāļi! Kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta Mācības un Derību 120. nodaļā, Desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina Baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst Augstākais prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām.

  Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem Baznīcas departamentiem un kura personāls sastāv no sertificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai sniegtu pamatotu pārliecību par saņemtajiem ziedojumiem, veiktajiem izdevumiem un Baznīcas līdzekļu drošību.

  Balstoties uz veiktajiem auditiem, Baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un Baznīcas līdzekļi 2018. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar apstiprinātiem Baznīcas budžetiem un noteiktām procedūrām, un atbilstošu grāmatvedības uzskaiti. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti Baznīcas locekļiem, — dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām.

  Ar cieņu,

  Baznīcas auditu departaments

  Kevins R. Jergensens

  Izpilddirektors