2010.–2019. gads
  Noslēguma piezīmes
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Noslēguma piezīmes

  Kaut mēs iesvētītu un jauniesvētītu savu dzīvi kalpošanai Dievam un Viņa bērniem abpus priekškaram!

  Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies Tam Kungam par Viņa iedvesmu un aizsardzību. Mēs esam dzirdējuši pamācošus un pacilājošus vēstījumus.

  Runātājiem netika norādītas konkrētas uzstāšanās tēmas. Ikviens no viņiem, gatavojot savu vēstījumu, lūdza pēc personīgas atklāsmes. Man šķiet tik apbrīnojami, cik šīs tēmas ir saskanīgas! Studējot šos vēstījumus, centieties saprast, ko Tas Kungs jums cenšas iemācīt caur Saviem kalpiem.

  Mums ir skanējusi lieliska mūzika. Mēs esam no sirds pateicīgi daudzajiem mūziķiem, kuri ir apvienojuši savus talantus, lai ienestu katrā sesijā Tā Kunga Garu. Un Viņš ir svētījis mūsu lūgšanas un sanākušos ikvienā sesijā. Patiesi, konference jau atkal ir izvērtusies mūsu visu garīgajā mielastā.

  Mēs ceram un lūdzam, kaut ikviena Baznīcas locekļa mājas kļūtu par ticības svētnīcu, kur var mājot Tā Kunga Gars. Par spīti mūs ieskaujošajiem strīdiem, mūsu mājas var kļūt par debešķīgu vietu, kur studijas, lūgšanas un ticība tiek apvienota mīlestībā. Mēs tik tiešām varam kļūt par Tā Kunga mācekļiem, iestājoties par Viņu un pārstāvot Viņu, lai kur mēs atrastos.

  Dieva mērķim vajadzētu kļūt par mūsu mērķi. Viņš vēlas, lai Viņa bērni izvēlētos atgriezties pie Viņa — sagatavoti, cienīgi, endaumentu saņēmuši, saistīti un uzticīgi svētajos tempļos slēgtajām derībām.

  Šobrīd mums ir 162 iesvētīti tempļi. Senākie no tiem slejas kā mūsu mīļoto pionieru ticības un vīzijas pieminekļi. Ikviens no viņu būvētajiem tempļiem tika celts, pateicoties ievērojamiem personīgajiem upuriem un pūliņiem. Ikviens no tiem ir kā īpašs dārgakmens, kas vainago pionieru sasniegumus.

  Mums ir svēts pienākums par tiem gādāt. Tādēļ šos pionieru tempļus drīzumā gaida atjaunošanas un atsvaidzināšanas periods, un dažos gadījumos — pamatīga restaurācija. Mēs pacentīsimies, cik vien iespējams, saglabāt katra tempļa unikāli vēsturisko autentiskumu, saglabājot iedvesmojošo daili un izsenis aizgājušo paaudžu unikālo meistarību.

  Informācija par Sentdžordžas templi Jūtā jau ir sniegta. Par Soltleiksitijas tempļa, Tempļa skvēra un pie Baznīcas biroju ēkas esošā laukuma renovācijas plāniem tiks paziņots 2019. gada 19. aprīļa piektdienā.

  Turpmāko gadu gaitā tiks atjaunoti arī Mantī un Loganas tempļi Jūtas štatā. Par šiem plāniem tiks paziņots, līdzko tie tiks izstrādāti.

  Šī darba īstenošana prasa, lai ikviens no minētajiem tempļiem uz kādu laiku tiktu slēgts. Baznīcas locekļi var turpināt baudīt pielūgšanu un kalpošanu templī, apmeklējot citus tuvējos tempļus. Katra būvniecības projekta noslēgumā ikviens no šiem vēsturiskajiem tempļiem tiks iesvētīts no jauna.

  Brāļi un māsas, mēs uzskatām, ka templis ir pati svētākā no Baznīcas ēkām. Kad mēs paziņojam par kāda jauna tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par daļu no mūsu svētās vēstures. Tagad es lūgšu jūs rūpīgi un godbijīgi ieklausīties. Ja es paziņoju par tempļa celtniecību kādā jums īpašā vietā, es vēlētos, lai jūs vienkārši noliektu galvu, izsakot savā sirdī klusu pateicības lūgšanu. Mēs nevēlamies nekādas skaļas izpausmes, kas novērstu uzmanību no šīs konferences un Tā Kunga svēto tempļu svētā rakstura.

  Šodien mēs ar prieku paziņojam par ieceri būvēt jaunus tempļus, kas tiks celti šādās vietās:

  Pagopago Amerikāņu Samoā; Okinavas pilsēta Okinavā; Neiafu Tongā; Tūles ieleja Jūtas štatā; Mozusleika Vašingtonas štatā; San Pedro Sula Hondurasā; Antofagasta Čīlē; Budapešta Ungārijā.

  Paldies jums, mani dārgie brāļi un māsas!

  Runājot par senajiem un jaunajiem tempļiem, kaut ikviens no mums ar savu rīcību apliecinātu, ka mēs esam īsteni Tā Kunga, Jēzus Kristus, mācekļi! Kaut mēs pilnveidotu savu dzīvi ticībā un paļāvībā uz Viņu! Kaut mēs ik dienas piekļūtu Viņa īstenotās Izpirkšanas spēkam caur grēku nožēlu! Un kaut mēs iesvētītu un jauniesvētītu savu dzīvi kalpošanai Dievam un Viņa bērniem abpus priekškaram!

  Es apliecinu jums savu mīlestību un svētu jūs, apstiprinot, ka mēs turpinām saņemt atklāsmes šajā — Tā Kunga — Baznīcā. Tas turpināsies līdz pat brīdim, kad „Dieva mērķi būs sasniegti un diženais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts”.1

  Es dāvāju jums šo svētību un dalos savā liecībā, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Šī ir Viņa Baznīca. Mēs esam Viņa ļaudis. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.