2010.–2019. gads
Mēs varam darīt labāk un būt labāki


Mēs varam darīt labāk un būt labāki

Pievērsiet savu uzmanību tam, vai jūs katru dienu nožēlojat grēkus, lai jūs varētu pielietot priesterību ar lielāku spēku, kā jebkad iepriekš.

Mani dārgie brāļi, ir tik iedvesmojoši skatīties uz Tā Kunga lielās draudzes priesterības nesēju bataljonu. Jums ir varens spēks, lai īstenotu visu labo! Mēs jūs mīlam. Mēs lūdzam par jums. Un mēs esam ļoti pateicīgi par jums.

Pēdējā laikā es gremdējos pārdomās par Tā Kunga norādījumiem, kas tika doti pravietim Džozefam Smitam: „Neteic neko, kā vien grēku nožēlošanu šai paaudzei”.1 Šī prasība bieži tiek atkārtota Svētajos Rakstos.2 Tā uzdod skaidru jautājumu: „Vai visiem ir jānožēlo grēki?” Atbilde ir — jā.

Pārāk daudz cilvēku uzskata, ka grēku nožēlošana ir sods — kas tāds, no kā jāizvairās, izņemot ļoti nopietnos gadījumos. Bet šī sajūta, ka tas ir sods, nāk no Sātana. Viņš cenšas mūs aizkavēt no raudzīšanās uz Jēzu Kristu,3 kurš stāv ar atplestām rokām,4 cerot un vēloties mūs dziedināt, piedot, attīrīt, stiprināt, šķīstīt un iesvētīt.

Vārds grēku nožēlošana grieķu Jaunajā Derībā ir metanoeo. Priedēklis meta‑nozīmē — „mainīt”. Piedēklis ‑noeo ir saistīts ar grieķu vārdiem, kas nozīmē — „prāts”, „zināšanas”, „gars” un „elpa”.5

Tāpēc, kad Jēzus lūdz jūs un mani „nožēlot grēkus”,6 Viņš aicina mūs mainīt savu prātu, savas zināšanas, savu garu — pat to, kā mēs elpojam. Viņš lūdz mūs mainīt to, kā mēs mīlam, domājam, kalpojam, pavadām savu laiku, izturamies pret savām sievām, mācām savus bērnus un rūpējamies par savu ķermeni.

Nekas nav tik atbrīvojošs, tik cildinošs vai svarīgāks mūsu individuālajam progresam, kā regulāra ikdienas grēku nožēlošana. Grēku nožēlošana nav notikums — tas ir process. Tā ir laimes atslēga un miers prātam. Kopā ar ticību — grēku nožēlošana padara mums pieejamu Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas spēku.7

Neatkarīgi no tā, vai jūs rūpīgi ejat pa šo derības ceļu, vai esat paslīdējuši vai novirzījušies no šī derības ceļa, vai arī nevarat ieraudzīt šo ceļu no tās vietas, kur pašlaik esat, es lūdzu jūs — nožēlojiet grēkus. Pieredziet šo ikdienas grēku nožēlošanas stiprinošo spēku — katru dienu darot un esot labāki.

Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties! Mēs ļaujam Glābējam mūs pārveidot par vislabāko sevis versiju. Mēs izvēlamies garīgi augt un saņemt prieku — izpirkšanas prieku Viņā.8 Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt vēl līdzīgāki Jēzum Kristum!9

Brāļi, mums vajag darīt labāk un būt labākiem, jo mēs esam kaujā. Cīņa ar grēku ir īsta. Pretinieks ir četrkāršojis savus centienus, lai ietekmētu liecības un kavētu Tā Kunga darbu. Viņš ir nodrošinājis savus padotos ar ļoti spēcīgiem ieročiem, lai nepieļautu, ka mēs jūtam Tā Kunga prieku un mīlestību.10

Grēku nožēlošana ir būtiska, lai izvairītos no postošajiem pretinieka slazdiem. Tas Kungs nesagaida pilnību no mums šajā — mūsu mūžīgās izaugsmes — laikā. Taču Viņš sagaida, ka mēs kļūsim arvien šķīstāki. Ikdienas grēku nožēlošana ir ceļš uz šķīstību, un šķīstība dod spēku. Personīgā šķīstība var padarīt mūs par spēcīgiem instrumentiem Dieva rokās. Mūsu grēku nožēlošana — mūsu šķīstums — dos mums spēku palīdzēt sapulcināt Israēlu.

Tas Kungs mācīja pravietim Džozefam Smitam, „ka priesterības tiesības ir nesaraujami saistītas ar debesu spēkiem un ka debesu spēki nevar tikt pārvaldīti vai vadīti savādāk, kā tikai uz taisnīguma principiem.”11

Mēs zinām, kas dos mums lielāku piekļuvi debesu spēkiem. Tāpat mēs zinām, kas traucē mūsu progresam — ko mums vajadzētu pārstāt darīt, lai pietuvinātos debesu spēkiem. Brāļi, lūgšanu pilni meklējiet izpratni par to, kas stāv ceļā jūsu grēku nožēlošanai. Noskaidrojiet, kas jūs attur no grēku nožēlošanas. Un pēc tam mainieties! Nožēlojiet grēkus! Katrs no mums var darīt labāk un būt labāki, kā vēl nekad iepriekš. 12

Ir konkrēti veidi, kā mēs, iespējams, varētu pilnveidoties. Viens no tādiem ir mūsu izturēšanās pret savu ķermeni. Es ar bijību apbrīnoju cilvēka ķermeni. Tas ir brīnišķīgs daiļdarbs, būtisks mūsu pakāpeniskajai pilnveidei — pretī savam augstākajam dievišķības potenciālam. Mēs nevaram bez tā pilnveidoties. Dodot mums ķermeni kā dāvanu, Dievs mums ir ļāvis spert šo svarīgo soli pretī tam, lai mēs kļūtu līdzīgāki Viņam.

Sātans to saprot. Viņš ir sarūgtināts, ka viņa pirmsmirstīgā atkrišana uz visiem laikiem liedz viņam šo privilēģiju, atstājot viņu pastāvīgā greizsirdības un aizvainojuma stāvoklī. Tāpēc daudzi, iespējams, pat lielākā daļa viņa kārdinājumu ir vērsti uz sliktu izturēšanos pret savu vai citu cilvēku ķermeni. Tā kā Sātans ir nožēlojams bez ķermeņa, viņš vēlas, lai mēs būtu nožēlojami tādēļ, ka mums ir ķermenis.13

Jūsu ķermenis ir jūsu personīgais templis, kas radīts, lai izmitinātu jūsu mūžīgo garu.14 Jūsu rūpes par šo templi ir svarīgas. Tagad es jums jautāju, brāļi: „Vai jūs vairāk esat ieinteresēti apģērbt un rūpēties par savu ķermeni, lai izpatiktu pasaulei, nevis lai izpatiktu Dievam?” Jūsu atbilde uz šo jautājumu nodod Viņam tiešu vēstījumu par jūsu sajūtām attiecībā uz Viņa neparasto dāvanu jums. Šajā cieņas izrādīšanā mūsu ķermenim, brāļi, es domāju, ka mēs varam darīt labāk un būt labāki.

Vēl viens veids, kā mēs varam darīt labāk un būt labāki, ir tas, kā mēs godājam sievietes savā dzīvē, sākot ar savu sievu un meitām, māti un māsām.15

Pirms dažiem mēnešiem es saņēmu sirdi plosošu vēstuli no kādas dārgas māsas. Viņa rakstīja: „[Manas meitas un es] jūtam sīvu konkurenci par mūsu vīru un dēlu nedalīto uzmanību sporta jaunumu 24/7, video spēļu, akciju tirgus jaunumu un bezgalīgo sporta spēļu analizēšanas un skatīšanās dēļ. Šķiet, ka mēs zaudējam savu nozīmīgumu savu vīru un dēlu dzīvēs viņu pastāvīgo sporta un video spēļu prioritāšu dēļ.16

Brāļi, jūsu pirmais un galvenais pienākums kā priesterības nesējiem ir mīlēt un rūpēties par savu sievu. Kļūstiet par vienu veselumu ar viņu. Esiet viņas draugs. Dariet tā, lai viņa vēlētos būt jūsu. Nevienām citām dzīves interesēm nevajadzētu ieņemt lielāku prioritāti, kā šo mūžīgo attiecību veidošanai kopā ar viņu. Nekas tāds, kas ir televīzijā, mobilajā ierīcē vai datorā, nav svarīgāks par viņas labklājību. Izvērtējiet, kā jūs pavadāt savu laiku un kam veltāt savu enerģiju. Tas jums pavēstīs, kas jums šobrīd ir vissvarīgākais. Lūdziet, lai jūsu sirds savienotos ar jūsu sievas sirdi. Centieties viņu iepriecināt. Meklējiet viņas padomu un ieklausieties tajā. Viņas padoms uzlabos jūsu rīcību.

Ja jums ir jānožēlo grēki tādēļ, ka neesat atbilstoši izturējušies pret līdzās esošajām sievietēm, sāciet to darīt tagad. Un atcerieties arī to, ka tā ir jūsu atbildība — palīdzēt sievietēm, kas ir jūsu dzīvē, saņemt tās svētības, kas izriet no Tā Kunga Šķīstības likuma pildīšanas. Nekad neesiet par iemeslu tam, kāpēc sieviete nevar saņemt tempļa svētības.

Brāļi, mums visiem ir jānožēlo grēki. Mums ir jāpieceļas no dīvāna, jānoliek tālvadības pults un jāpamostas no mūsu garīgā miega. Ir pienācis laiks uzvilkt visas Dieva bruņas, lai mēs varam iesaistīties vissvarīgākajā darbā uz Zemes. Ir pienācis laiks „laist darbā savus sirpjus un pļaut ar visu savu spēku, prātu un izturību.”17 Ļaunuma spēki nekad nav plosījušies stiprāk, kā tie to dara mūsdienās. Kā Tā Kunga kalpi — mēs nevaram gulēt laikā, kad notiek šī kauja.

Jūsu ģimenei ir nepieciešama jūsu vadība un mīlestība. Jūsu kvorumam un tiem, kas ir jūsu bīskapijā vai draudzē, ir nepieciešams jūsu spēks. Un visiem, kas jūs sastop, ir jāzina, kā izskatās un rīkojas patiess Jēzus Kristus māceklis.

Mani dārgie brāļi, mūsu Tēvs izvēlējās, lai jūs nāktu uz Zemes šajā būtiskajā laikā, pateicoties jūsu garīgajai drosmei, kuru jūs parādījāt pirmsmirstīgajā dzīvē. Jūs esat vieni no labākajiem, drosmīgākajiem vīriešiem, kas jebkad ieradušies uz Zemes. Sātans zina, kas jūs esat un kas jūs bijāt pirmsmirstīgajā dzīvē, un viņš saprot to darbu, kas ir jāpaveic pirms Glābēja atgriešanās. Un, tā kā pretinieks ir pielietojis savu viltus mākslu tūkstošiem gadu, viņš ir pieredzējis un nelabojams.

Par laimi, mūsu priesterība ir daudz stiprāka par pretinieka viltībām. Es lūdzu, lai jūs būtu tādi vīrieši un jaunie vīrieši, kādi Tam Kungam ir nepieciešami. Pievērsiet savu uzmanību tam, vai jūs katru dienu nožēlojat grēkus, lai jūs varētu pielietot priesterību ar lielāku spēku, kā jebkad iepriekš. Tas ir vienīgais veids, kā jums izdosies noturēt sevi un savu ģimeni garīgā drošībā izaicinājumu pilnajās dienās, kas mūs sagaida.

Tam Kungam ir nepieciešami nesavtīgi vīrieši, kuri citu labklājību liek augstāk par savu labklājību. Viņam ir vajadzīgi vīrieši, kas apzināti strādā, lai skaidri sadzirdētu Gara balsi. Viņam ir nepieciešami vīrieši, kas ir noslēguši derības un tās godprātīgi tur. Viņam ir vajadzīgi vīrieši, kas ir apņēmušies saglabāt sevi seksuāli šķīstus, — cienīgi vīrieši, kurus jebkurā brīdī var aicināt, lai tie dotu svētības, būdami ar šķīstām sirdīm, tīriem prātiem un gatavību kalpot. Tam Kungam ir vajadzīgi vīrieši, kuri vēlas nožēlot grēkus, vīrieši, kuri dedzīgi vēlas kalpot un būt daļa no Tā Kunga cienīgo priesterības nesēju bataljona.

Es svētīju jūs, lai jūs kļūtu par šādiem vīriešiem. Es svētīju jūs ar drosmi nožēlot grēkus katru dienu un mācīties, kā pielietot visu priesterības spēku. Es svētīju jūs, lai jūs spētu nodot Glābēja mīlestību savai sievai un bērniem, un visiem, kas jūs pazīst. Es svētīju jūs rīkoties labāk un būt labākiem. Un es svētīju jūs, ka tad, kad jūs ieguldīsit šādas pūles, jūs dzīvē pieredzēsit brīnumus.

Mēs esam iesaistīti Diženā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus. Mēs esam Viņa kalpi. Par to es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.