Konferans Jeneral Avril 2019

  Sesyon Samdi maten Elaji
  Telechaje Odyo
  Telechaje Video
  Sesyon Samdi Aprèmidi Elaji
  Telechaje Odyo
  Telechaje Video
  Sesyon Jeneral Pretriz Elaji
  Telechaje Odyo
  Telechaje Video
  Sesyon Dimanch Maten Elaji
  Telechaje Odyo
  Telechaje Video
  Sesyon Dimanch aprèmidi Elaji
  Telechaje Odyo
  Telechaje Video