2016
Ti grunner til at jeg elsker Mormons bok

Refleksjoner og speilbilder

Ti grunner til at jeg elsker Mormons bok

Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

Som et annet vitne om Jesus Kristus, forklarer denne bemerkelsesverdige boken prinsipper og læresetninger som ikke finnes noe annet sted.

Jesus Christ Visits the Americas

Detalj fra Jesus Kristus besøker det amerikanske kontinent, av John Scott

Jeg elsker Mormons bok. Generelt elsker jeg den for den kraft den har til å bringe sine lesere “nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok”. Kanskje det var derfor profeten Joseph Smith kalte den “sluttstenen i vår religion” og “den mest korrekte av alle jordens bøker”.1

Men jeg elsker boken av konkrete grunner også. Her er 10 av mange grunner:

Mormons bok …

  1. Ble nedtegnet i én periode av historien til bruk for lesere i en annen tid. Se Mormon 8:16, 34-35.

  2. Beskriver tydelig Lucifers metoder for å spre kaos i de siste dager. Se 2 Nephi 28:3-29.

  3. Erklærer at menneskelig svakhet er en anledning til å bli gjort sterk, med ydmykhet til å komme til Kristus som forutsetning. Se Ether 12:27.

  4. Definerer nestekjærlighet som Kristi rene kjærlighet og en guddommelig gave som vi kan gjøre konkrete tiltak for å oppnå. Se Moroni 7:43-48.

  5. Forklarer behovet for en motsetning i alle ting. Se 2 Nephi 2:11-13.

  6. Beskriver tydelig under hvilke omstendigheter barmhjertigheten kan tilfredsstille rettferdighetens krav. Se Alma 34:11-30.

  7. Forteller om to folkegrupper som mottar konkrete instruksjoner om å studere Jesajas ord, og en av disse er oss. Se 2 Nephi 25:4-8; Mormon 8:23.

  8. Vitner sammen med Bibelen om Guds forhold til menneskene, som forutsagt av en profeti i Det gamle testamente. Se Esekiel 37:15-20; 2 Nephi 28:29; 29:3-8.

  9. Inneholder et løfte om at hvis vi leser og ber angående den, med et oppriktig hjerte og har tro på Kristus, vil Herren åpenbare for oss at den er hans ord. Se Moroni 10:4-5.

  10. Lærer oss at Frelserens lidelse ga ham fullkommen medfølelse med våre prøvelser, og evnen til å hjelpe oss når vi strever med dem. Se Alma 7:11-13.

Fremfor alt elsker jeg Mormons bok på grunn av dens klare vitnesbyrd om at Jesus er Kristus. Jeg elsker den for dens løfte om at Herren til slutt vil forløse hele Israels hus når de inngår og holder hellige pakter med ham. Mormons bok er et mirakel i vår tid – en kjærlighetsgave til oss fra Gud selv.