2016
Samuel underviser om Jesus

Historier fra Mormons bok

Samuel underviser om Jesus

Liahona Magazine, 2016/08 Aug
Liahona Magazine, 2016/08 Aug
Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Samuel var en profet. Han klatret opp på bymuren for å preke. Han sa til folket at de måtte omvende seg og ha tro på Jesus Kristus.

Samuel underviste at Jesus snart skulle bli født. En ny stjerne skulle skinne. Det skulle være lyst hele natten!

Han underviste at når Jesus døde, skulle det være mørkt i tre dager. Mange byer ville bli ødelagt.

Noen mennesker trodde og ble døpt. Andre trodde ikke og ble sinte. De kastet stener og skjøt piler på Samuel. Men Gud beskyttet ham, og han ble ikke skadet.

De som ikke trodde prøvde å ta Samuel til fange. Men Samuel slapp unna.

Fem år senere ble Jesus født. En ny stjerne skinte på himmelen. Det ble akkurat slik som Samuel hadde sagt!