2016
Hvorfor er familier så viktige?

Svar fra en apostel

Hvorfor er familier så viktige?

Fra en tale ved generalkonferansen i april 2015.

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Det er gjennom familier at Guds plan for lykke har størst mulighet til å lykkes.

Guds plan for menn og kvinner er at de skal gifte seg og få barn.

Gud har også sagt at foreldre skulle lære sin familie å følge Jesus Kristus.

Trofaste familier hjelper samfunn og nasjoner å være sterke og friske.