2016
Vi tror på etterlevelse av De ti bud

Hva vi tror på

Vi tror på etterlevelse av De ti bud

De ti bud kan vi finne i Det gamle testamente (se 2 Mosebok 20:1-17), men siste-dagers-hellige vet at disse budene gjelder for alle tidsaldre, ikke bare i gammeltestamentlig tid. Abinadi underviste om De ti bud i Mormons bok (se Mosiah 12:33-36; 13:13-24, og Herren åpenbarte dem igjen til profeten Joseph Smith for vår tid (se L&p 42:18-29; 59:5-13).

Selv om mange mennesker i dagens samfunn forkaster disse budene, er vår tro at de fortsatt gjelder. President Thomas S. Monson har sagt:

“Adferd som før ble regnet som upassende og umoralsk, blir nå ikke bare tolerert, men også av stadig flere ansett som akseptabel …

Selv om verden har forandret seg, er Guds lover konstante. De har ikke forandret seg, og de vil ikke forandre seg. De ti bud er nettopp det – bud. De er ikke forslag. De er akkurat like nødvendige i dag som de var da Gud ga dem til Israels barn.”1

Vi snakker ikke nedsettende om andre fordi de ikke følger budene. Vi ser heller på vårt eget liv og vurderer hvor flinke vi er til å leve etter de guddommelige instruksjonene vi er blitt gitt.

De ti bud representerer en grunnleggende oppførsel som kan deles inn i to grupper, hvordan vi behandler Gud og hvordan vi behandler hverandre. For å hjelpe oss å ha Gud sentralt i vårt liv, befaler han oss å ikke tilbe andre guder, holde sabbatsdagen hellig, og unngå blasfemi og avgudsdyrkelse. For å hjelpe oss å ha kjærlighet til Guds barn, befaler han oss å hedre våre foreldre, ikke stjele, ikke ta liv, ikke lyve, ikke begjære, og ikke begå hor.

På grunn av stadig åpenbaring fra Gud til hans profeter, har vi lært mer om hva han forventer av oss, men De ti bud er fortsatt et sted å begynne i vår søken etter å bli mer lydig. “Guds bud er en tilkjennegivelse av hans kjærlighet til oss, og lydighet mot hans bud er et uttrykk for vår kjærlighet til ham.”2

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

Illustrasjoner av J. Beth Jepson