2016
Evighet

Et profetisk løfte

Evighet

“Mitt budskap i kveld er et forsøk på å beskrive… hva vi må gjøre for å være en del av planen for lykke som vår himmelske Fader har beredt for oss. Før vi ble født, bodde vi i en familie sammen med vår opphøyde og evige himmelske Fader. Han foreskrev en plan som gjør det mulig for oss å gå videre og utvikle oss og bli ham lik. Han gjorde det av kjærlighet til oss. Formålet med planen var å gi oss privilegiet å leve evig slik vår himmelske Fader lever. Denne frelsesplanen tilbød oss et liv i jordelivet, hvor vi skulle bli prøvet. Vi ble lovet at på grunn av Jesu Kristi forsoning, hvis vi adlød evangeliets lover og prestedømsordinanser, skulle vi få evig liv, den største av alle hans gaver.”