2016
Nytt fra Kirken

Nytt fra Kirken

Nye områdeledere kalt

Gå inn på news.lds.org og finn flere kirkerelaterte nyheter og begivenheter.

Det første presidentskap har kunngjort endringer i områdepresidentskaper med virkning fra 1. august, 2016. Alle medlemmer i områdepresidenskapene er generalautoritet-syttier.

De sytti kalles ved åpenbaring, under ledelse av Det første presidentskap, til å hjelpe De tolv apostler i deres tjeneste over hele verden.

Under Kristi jordiske virke kalte han De sytti, instruerte dem på lignende vis som De tolv apostler, og sendte dem ut “foran seg” idet han forklarte at de som hørte deres røst, ville høre hans røst (se Matteus 10:1, 16 -17; Lukas 10).

I en åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i 1835 åpenbarte Herren blant annet: ”De syttis orden er at de skal ha syv presidenter til å presidere over seg, utavlgt blant De sytti.” (se L&p 107:93)

Liahona Magazine, 2016/08 Aug

De syttis presidentskap

Clayton, L. Whitney

L. Whitney Clayton

Bistår alle områder

Hallstrom, Donald L.

Donald L. Hallstrom

Nord-Amerika nordvest

Nord-Amerika vest

Maynes, Richard J.

Richard J. Maynes

Nord-Amerika sydøst

Christensen, Craig C.

Craig C. Christensen

Utah nord

Utah Salt Lake City

Utah syd

Soares, Ulisses

Ulisses Soares

Idaho

Nord-Amerika sentralt

Robbins, Lynn G.

Lynn G. Robbins

Nord-Amerika sydvest

Gong, Gerrit W.

Gerrit W. Gong

Nord-Amerika nordøst

Afrika sydøst

Ellis, Stanley G.

Stanley G. Ellis

Førsterådgiver

Hamilton, Kevin S.

Kevin S. Hamilton

President

Palmer, S. Mark

S. Mark Palmer

Annenrådgiver

Afrika vest

Nash, Marcus B.

Marcus B. Nash

Førsterådgiver

Vinson, Terence M.

Terence M. Vinson

President

Stanfill, Vern P.

Vern P. Stanfill

Annenrådgiver

Asia

Wong, Chi Hong (Sam)

Chi Hong (Sam) Wong

Førsterådgiver

Funk, Randy D.

Randy D. Funk

President

Evans, David F.

David F. Evans

Annenrådgiver

Asia nord

Yamashita, Kazuhiko

Kazuhiko Yamashita

Førsterådgiver

Whiting, Scott D.

Scott D. Whiting

President

Choi, Yoon Hwan

Yoon Hwan Choi

Annenrådgiver

Brasil

Aidukaitis, Marcos A.

Marcos A. Aidukaitis

Førsterådgiver

Costa, Claudio R. M.

Claudio R. M. Costa

President

Bassett, W. Mark

W. Mark Bassett

Annenrådgiver

Karibien

Zivic, Claudio D.

Claudio D. Zivic

Førsterådgiver

Gonzalez, Walter F.

Walter F. González

President

Martinez, Hugo E.

Hugo E. Martinez

Annenrådgiver

Mellom-Amerika

Ochoa, Adrian

Adrián Ochoa

Førsterådgiver

Duncan, Kevin R.

Kevin R. Duncan

President

Alonso, Jose L.

Jose L. Alonso

Annenrådgiver

Europa

Johnson, Paul V.

Paul V. Johnson

Førsterådgiver

Kearon, Patrick

Patrick Kearon

President

Sabin, Gary B.

Gary B. Sabin

Annenrådgiver

Europa øst

Martino, James B.

James B. Martino

Førsterådgiver

Porter, Bruce D.

Bruce D. Porter

President

Kacher, Larry S.

Larry S. Kacher

Annenrådgiver

Mexico

Valenzuela, Arnulfo

Arnulfo Valenzuela

Førsterådgiver

Pieper, Paul B.

Paul B. Pieper

President

Pino, Rafael E.

Rafael E. Pino

Annenrådgiver

Midtøsten/Afrika nord

Lawrence, Larry R.

Larry R. Lawrence

Andersen, WIlford W.

Wilford W. Andersen

Administreres fra Kirkens hovedkvarter

Stillehavet

Nielsen, S. Gifford

S. Gifford Nielsen

Førsterådgiver

Haleck, O. Vincent

O. Vincent Haleck

President

Cardon, Craig A.

Craig A. Cardon

Annenrådgiver

Filippinene

Haynie, Allen D.

Allen D. Haynie

Førsterådgiver

Bowen, Shayne M.

Shayne M. Bowen

President

Schmutz, Evan A.

Evan A. Schmutz

Annenrådgiver

Syd-Amerika nordvest

Corbridge, Lawrence E.

Lawrence E. Corbridge

Førsterådgiver

Godoy, Carlos A.

Carlos A. Godoy

President

Montoya, Hugo

Hugo Montoya

Annenrådgiver

Syd-Amerika syd

Packer, Allan F.

Allan F. Packer

Førsterådgiver

Teixeira, Jose A.

José A. Teixeira

President

Bragg, Mark A.

Mark A. Bragg

Annenrådgiver